All news by tag: ympyra
YMPYRÄ - Lepakkoseurantaa Kirkkolehdon kosteikolla YMPYRÄ - Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2022 Kokkolassa YMPYRÄ - Ullavanjärvellä mitataan pinnankorkeutta YMPYRÄ - Äänitallennukset petolintujen pesintäpuiden paikantamiseen jatkuvat YMPYRÄ - KIP Ympäristöpäivä 2022 YMPYRÄ - Ääniä tunnistavat laitteet testauksessa pilottikohteessa YMPYRÄ - Ääntä tunnistavien laitteiden demoversiot kenttätestauksessa YMPYRÄ - Pilottien äänitykset jatkuvat YMPYRÄ - Hankkeessa kehitettävälle melumittauslaitteistolle uusi 3d-suunniteltu malli YMPYRÄ - Ääntä tunnistavien laitteiden demoversiot testausvaiheessa YMPYRÄ - Tapahtumapuiston referenssimittauksia hiihtolomaviikolla YMPYRÄ - Aluepohjaisen melumittauksen pilotoinnit alkavat YMPYRÄ - Hanke esittäytyi BirdLife Keski-Pohjanmaan syyskokouksessa YMPYRÄ - Yömuuttolintujen tallennettujen äänien tunnistusta YMPYRÄ - Lepakkodetektoreita testauksessa YMPYRÄ - Hankeessa pilottina yömuuttolintujen seuranta YMPYRÄ - Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä lajien tunnistamiseen YMPYRÄ - Petolintujen pesien paikantamispilotti laajenee YMPYRÄ - Pilottikohteena petolintujen uusien pesien paikantaminen äänien perusteella YMPYRÄ-hanke & LUMA-päivät YMPYRÄ - Uusia äänitallentimia testaukseen YMPYRÄ - Ympäristöstä ääntä tallentavia laitteita testaukseen YMPYRÄ-hanke aloitettu YMPYRÄ-hanke saamassa myönteisen rahoituspäätöksen