DUDEn loppuraportti julkaistu

DUDE on ollut keskipohjalaisten nuorten työllistymistä edistävä rohkea toimintatapa, joka on tukenut yli 160 alueen nuorta kohti työelämää IT-alalla vuosien 2018-2020 aikana. DUDE – Do yoUr own DiligEnce hankkeen avulla on tuotu yhteen alueen yrityksistä lähtöisin olevia tehtäväideoita ja nuoria, joilla on kiinnostusta digialalle. Käytännönläheisen työskentelytavan ja henkilökohtaisen ja tarpeen mukaisen ohjauksen avulla DUDE tuotti tulosta: 162 osallistujasta kolmasosa siirtyi uuden työn tai koulutuksen pariin ja suurin osa opintojensa loppuvaiheessa olevista saivat opintonsa päätökseen. Koulupudokkuutta osallistujien keskuudessa oli alle prosentilla, minkä taustalla oli useimmiten sairastuminen. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä lähes 40 yrityksen ja muun organisaation kanssa. Lisäksi DUDEn avulla on päästy tiivistämään Keski-Pohjanmaan nuorten, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja työllistymistoimijoiden yhteistyötä. Tärkein tulos on kuitenkin alueen nuoret, joiden elämänlaatu ja urakehitys on lähtenyt nousuun positiivisen tuen ja realistisen ohjauksen keinoin. Töitä tehtiin verkossa ja fyysisessä ympäristössä, mutta suurin työ tapahtui jokaisen osallistujan ja ohjaajan mielessä: omia vahvuuksia käyttämällä ja osaamisen hiomisella löydetään oma paikka työmarkkinoilla!

Julkaisu kokoaa yhteen DUDEssa tehdyn työn. Asiaa on paljon, mutta jokaiselle löytyy jotain:

Nuorelle tai työnhakijalle: Jokaiselle löytyy sopiva urapolku! Olisiko käytännönläheinen tapa hankkia uutta osaamista sopiva sinulle? Miten hyvinvointisi vaikuttaa siihen, miten työt ja opiskelut sujuvat?

Yritysten edustajalle: Millaisia vahvuuksia ja taitoja nuorilla on 2020-luvulla? Miten tunnistat nämä taidot?

Koulutus- ja työllistymispalveluiden edustajalle: Uusia näkökulmia nuoren osaamisen kehittämiseen ja elämänhallintaan. Mikä on koulutuksen rooli työllistymisessä?

Sinulle, jolle tämä julkaisu tuli vastaan sattumalta: Työelämä muuttuu nykyään yhtä nopeasti kuin nuorisokin. Miltä työllistyminen näyttää nyt nuorten ja yritysten silmin, ja millä taidoilla pärjää nyt ja jatkossa?

Julkaisuun voit tutustua täällä.

Tags: Dude Projects