Project staff

Project coordinator Jukka Määttälä
Researcher Mikko Myllymäki