YMPYRÄ - Hankeessa pilottina yömuuttolintujen seuranta

Ympyrä-hankkeen uusi osallistuja BirdLife Keski-Pohjanmaa ry. tuo vahvaa osaamistaan ja tietämystä lintujen tunnistamiseen hankkeen pilottien tueksi.

Syyskuussa aloitettiin yhdessä BirdLife Keski-Pohjanmaan kanssa pilotti yömuuttolintujen päästämien äänien tunnistamiseen perustuvan lintulaskennan ja tunnistamisen osalta. Pilottikohteeksi valikoitui Tankarin majakkasaari, jossa lintujen yömuuttoa seurataan aktiivisesti.

Öistä tunnelmaa Tankarin Lintuasemalta.
Äänitallennin Tankarin majakkasaarella.
Yömuuttolintujen ääniä pyritään havainnoimaan eri puolelta Tankarin majakkasaarta.
Tags: YMPYRÄ Projects