TEHO

Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi -hankkeessa (TEHO) etsitään ratkaisuja kasvavan vanhusväestön hoidon turvaamiseksi, erityisesti kotihoidon piirissä asuvat muistisairaat ovat hankkeen keskiössä. Kuntien on etsittävä säästöjä hoitotyöhön uudenlaisilla toimintatavoilla, joita teknologia mahdollistaa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Keski-Pohjanmaan liiton rahoittaman hankkeen yliopiston Informaatioteknologian yksikkö toteuttaa yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- terveyspalvelukuntayhtymä Soiten Hoito ja hoiva -toimialan kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjien ehdoilla järjestelmä, joka lisää tuottavuutta tai parantaa laatua uusien tai
parantuneiden toimintatapojen kautta. Hankkeen tavoitteeseen päästäkseen voidaan tavoite jakaa seuraaviin
pienempiin osatavoitteisiin:

 1. Selvittää IoT-teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia kotona asuvien hoitotyössä
 2. Suunnitella ja toteuttaa IoT-järjestelmä tukemaan kotona asuvien hoitotyötä
 3. Kehittää menetelmiä IoT-järjestelmän tuottaman Big Datan käsittelyyn ja hallintaan, rakentaa dataa yhdistäviä malleja hoitotyön tueksi sekä visualisoida tuotettu informaatio käyttäjille soveltuvaan muotoon
 4. Järjestelmän käyttöönotto todellisessa ympäristössä
 5. Arvioida järjestelmän pitkäaikaisvaikutuksia hoitotyön yhteydessä

Tulokset

 • Saadaan kokonaiskuva IoT-teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksista kotona asuvien hoitotyössä
 • Saadaan laajennettavissa oleva IoT-järjestelmä muistisairaiden hoitotyön tukemiseen
  • Järjestelmän yhteensopivuuteen eri IoT-ratkaisujen kanssa ja skaalautuvuuteen on kiinnitetty huomiota
  • Järjestelmä tukee useasta lähteestä olevan informaation yhdistämistä ja käsittelyä
  • Tulosten esittäminen käyttäjien tarpeiden mukaisesti
 • Todellisessa ympäristössä kerätty datapankki antaa mahdollisuuden uusien mallinnusmenetelmien kehittämiselle myös myöhemmin
 • Järjestelmän arviointi tieteellisin menetelmin todellisessa käyttöympäristössä antaa hyvät lähtökohdat tuotteistamiselle sekä hoitotyön käytänteiden muokkaamiselle, jonka avulla voidaan saavuttaa kustannustehokkuus

Yhteystiedot

Ismo Hakala
Professori
Tel. +358 40 7518 089

Jukka Määttälä
Projektipäällikkö
Tel. +358 40 0714 128

Aiheeseen liittyviä uutisia
10.09.2019 YLE uutisoi TEHO-hankkeesta