Projektihenkilöstö

Projektikoordinaattori Jukka Määttälä
Tutkija Mikko Myllymäki