Tilojen olosuhteiden monitorointi IoT:n avulla

LIoT hankkeen living lab demoympäristöön on rakennettu tilojen erilaiseen monitorointiin soveltuva ratkaisu. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kampusrakennuksen tiloissa olevalla ratkaisulla voidaan kerätä dataa esimerkiksi tilojen hiilidioksidimääristä, ja tätä dataa jalostamalla voidaan luoda uutta tietoa esimerkiksi tilojen pitkän ajan käyttöasteista. Reaaliaikaisen käyttöasteen perusteella tilojen käytöstä saadaan ajantasaista tietoa, ja esimerkiksi koulutiloissa voidaan sen perusteella tilata laitoshuolto tekemään siivous tai voitaisiin ohjata esimerkiksi ilmanvaihtoa, kun datan perusteella tila on ollut kovassa käytössä.

Järjestelmä koostuu useista osista:

  • 14 IoT-monitorointiyksiköistä, joita on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen useimmissa luokkatiloissa
  • ne välittävät mittausdatan Cinet-pilvipalveluun, joka jalostaa datasta erilaista tietoa esittäen tiedon havainnollistavissa tietonäkymissä
  • luokkahuoneiden käyttöliittymistä, joissa on testattu reaaliaikaisia olosuhdenäyttöjä (kuvassa).

Rakennettu järjestelmä kerää dataa myös melusta, ilmankosteudesta, ilmanpaineesta ja lämpötilasta. Tästä datasta voi myös jalostaa erilaista tietoa.