LORE

Projektiraportti: Monitorointikonseptin kuvaus, käytetyt anturit ja teknologia

LoRE-projektissa on tavoitteena, aikaansaada digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin, jota tullaan ensivaiheessa pilotoimaan ympäristöviranomaisten seurannan tarpeisiin.
Konseptia tullaan myöhemmin hyödyntämään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan ympäristön monitorointiratkaisuissa. Hyvin helposti asennettavan ja laajalle ulottuvan monitorointiverkon tuottaman tieto tukee vähähiilisempiä
toimintatapojen kehittämistä hyödyntämällä uusimpia pitkän kantaman langattomia teknologioita. Järjestelmän tavoitteena on tuottaa rikkaampaa reaaliaikaista informaatiota suuremmalta alueelta (useiden kymmenien, jopa
satojen neliökilometrien) keräten kaikki informaatio keskitetysti samaan systeemiin, jolloin niiden keskinäiset vaikutukset ovat suoraan vertailtavissa. Projektissa on tarkoituksena hyödyntää tiedonsiirrossa uusia pitkän radiokantaman mahdollistamia tekniikoita, joista esimerkiksi LoRa-teknologia on varteenotettava vaihtoehto. Digitalisaatioon siirtymisessä oleellista on tiedonsiirron kustannustehokkuus, myös pitkällä tähtäimellä.
Onnistuneiden pilotointien suorittaminen projektissa vaatii tietämyksien yhdistämistä eri toimialoilta ja onnistuneiden pilotointien avulla saadaan järjestelmän vahvuudet ja edut tuotua asiakkaiden ja viranomaisten tietoisuuteen.
Onnistuneet pilotoinnit mahdollistavat uuden järjestelmän hyväksymisen yleisellä tasolla käyväksi mittausjärjestelmäksi ja sitä kautta myös mahdollisen kaupallistamisen.

Tavoitteet

 • Hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ympäristön monitoroinnissa
 • Luoda laajan alueen kattava ympäristön monitorointijärjestelmä uusimpia langattomia teknologioita hyödyntäen
 • Parantaa ympäristön monitoroinnin kustannus- ja energiatehokkuutta ja tukea vähähiilisyyttä
 • Mahdollistaa ympäristössä tehtävien toiminnan paremman seurannan
 • Tuottaa rikkaampaa mittausaineistoa jatkuvatoimisesti laajemmalta alueelta
 • Luoda monitorointiratkaisu laajan alueen ympäristön mittauksen toteuttamiseen joka on viranomaisten ja yritysten (esim. prosessi- ja kaivosteollisuus) hyödynnettävissä

Projektin tuloksena syntyy laajalla alueella toimiva monitorointiratkaisu, joka kasvattaa energia- ja
kustannustehokkuutta ja käytettävä konseptimalli luo uusia toimintatapoja, jotka tukevat vähähiilisyyttä (esimerkiksi
vähentäen matkustusta mittauspaikoille ja samalla poistamalla mittaajien ylimääräisiä työvaiheita säästäen aikaa ja
resursseja). Monitorointijärjestelmä hyödyntää uusimpia langattomia teknologioita ja kokonaisuutena luodaan
geneerinen ratkaisu, joka on viranomaisten ja yritysten (esim. prosessi- ja kaivosteollisuus) hyödynnettävissä.
Projektin päätyttyä ratkaisu on käytännössä välittömästi siirrettävissä tai sovellettavissa, minne päin tahansa Suomea
tai jopa koko maailmaa.

Projektin tuloksena

 • Luodaan monitorointiratkaisu, jonka käyttö alentaa mittauksista aiheutuvia kustannuksia ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta nykyisiin menetelmiin verrattuna
 • Tuotetaan reaaliaikaisia mittauksia laajalta alueelta ympäristön tilasta valvonnan ja päätöksenteon tueksi
 • Saadaan tietoa ympäristön monitoroinnin nykytilasta
 • Antaa alueen hallinnoijalle mahdollisuuden huomata ja reagoida ongelmatilanteisiin välittömästi
 • Saadaan uutta käytännön tietoa uusien radioteknologioiden toimivuudesta haastavissa sääolosuhteissa sekä etäällä tietoliikenneinfrastruktuurista
 • Saadaan pilotoitua teknologiaa, jota voidaan soveltaa esim. prosessi- ja kaivosteollisuudessa

Yhteystiedot

Ismo Hakala
Professori
Tel. +358 40 7518 089

Ilkka Kivelä
Projektipäällikkö
Tel. +358 40 7710 482

Timo Hongell
Projektitutkija
Tel. +358 40 4802 715