SmartCampus

SmartCampus on virtuaalinen ja älykäs koulutusratkaisu, jossa fyysinen ja virtuaalinen kampus integroituvat toimivaksi kokonaisuudeksi. SmartCampus mahdollistaa henkilökohtaisen ja joustavan opiskelun niin perinteisesti lähiopetuksena, kuin myös etänä. SmartCampus muodostuu olemassa olevan ympäristön päälle kehitettävistä useista toisiinsa sulautuvista teknologisista ratkaisuista sekä niiden yhteyteen rakennetuista käytänteistä.

Tavoitteet

  • kehittää vuorovaikutteisuutta ja opiskelijoiden osallistamista
  • lisätä opiskelijoiden omiin opiskeluvahvuuksiin liittyvää tietoisuutta.
  • parantaa koulutuksen laaduntarkkailua ja luoda uusia laadunhallinnan työkaluja.
  • kehittää etälaboratorioita
  • kehittää digitaalisia osaamisen tunnustamisen käytänteitä

Tulokset

Opiskelijoiden näkökulmasta hanke mahdollistaa osallistumisen tarjottuun koulutukseen joustavasti ja yksilöllisesti omien tarpeidensa mukaan. Hankkeessa tehtävä työ luo koulutusorganisaatioille ratkaisuja, joilla voidaan vastata elinikäisen oppimisen ja työelämän nopeiden muutosten asettamiin haasteisiin tuloksekkaasti.

Projektin esite

Yhteystiedot

Ismo Hakala
Professori
Tel. +358 40 7518 089

Mikko Myllymäki
Projektipäällikkö
Tel. +358 40 5675 606