SmartHome4E

SmartHome4E-hankkeessa pyritään hakemaan tuottavuushyötyjä uudenlaisen IoT-teknologian mahdollistamilla työskentelytapamuutoksilla sosiaali- ja terveyshuoltopalveluihin. Hankkeen toteuttaminen koostuu kahdesta itsenäisestä osiosta, jotka integroituvat toisiinsa muodostaen näin suuremman kokonaisuuden (SmartHome4E-konsepti). Hankkeen eri asioita yhteen keräävänä asiana toimii asiakkaan käyttöliittymä, jota myös hoitohenkilökunta, vanhus kuin tämän omaisetkin voivat käyttää.

Projektin tavoitteet

  • Kehittää älykäs kodin monitorointijärjestelmä vanhusten huollon tarpeisiin
  • Ottaa käyttöön uudenlainen SmartHome4E-palvelualusta tarjoamaan vireyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita sekä asukkaan omaisten tueksi ja vastuuttamiseksi
  • Luoda uudenlainen toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona asumisen tueksi turvaten heidän terveyttä ja toimintakykyä aktivoivan virikkeellisen tarjonnan avulla

Projektin tulokset

  • SmartHome4E-palvelualustan avulla pystytään tarjoamaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille työkalu ennakoivan hoitotyön tueksi.
  • Ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin mahdollistaen samalla heidän itsenäinen, toimintakykyinen ja turvallinen kotona asuminen pidempään.
  • Ikäihmisen ja hänen omaisten turvallisuuden tunnetta pystytään lisäämään kodin monitoroinnin ja etäyhteydenpidon avulla.

Projektiesite

Yhteystiedot

Ismo Hakala
Professori
Tel. +358 40 7518 089

Ilkka Kivelä
Projektipäällikkö
Tel. +358 40 7710 482

Projektin rahoittajat