Notice: Undefined variable: pagesublinks in /var/www/html/cinetcampus/site/templates/tutkimus-sivu.php on line 33
Koulutuksen kehittäminen • CiNetCampus
Koulutuksen kehittäminen

Kokkolan yliopistokeskuksen IT-yksikössä on jo pitkään tehty koulutusteknologioihin liittyvää tutkimusta. Tutkimustyön ja tulosten soveltamisen tuloksena tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen on syntynyt toimiva sulautettu aikuiskoulutusmalli.

Koulutusmalli yhdistelee eri opetusmenetelmiä tieto- ja viestintätekniikkaa vahvasti hyödyntäen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea streaming-teknologialla toteutettujen videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja oppimisalustan monipuoliselle käytölle.

Koulutusteknologioiden tutkimuksessa on viime vuosina keskitytty ensisijaisesti

  • älykkäisiin virtuaalisiin campusratkaisuihin
  • ajan ja paikan suhteen joustavien teknologisten ratkaisujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallien kehittämiseen
  • opetusvideotuotantoon soveltuviin videotuotantoprosesseihin
  • luentovideoihin liittyvään interaktiivisuuteen
  • videovälityksen laatutekijöihin (Quality of Service, Quality of Experience)