Yleistä

Kokkolan yliopistokeskuksen IT-yksikössä on jo pitkään tehty koulutusteknologioihin liittyvää tutkimusta. Tutkimustyön ja tulosten soveltamisen tuloksena tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen on syntynyt toimiva sulautettu aikuiskoulutusmalli.

Koulutusmalli yhdistelee eri opetusmenetelmiä tieto- ja viestintätekniikkaa vahvasti hyödyntäen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea streaming-teknologialla toteutettujen videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja oppimisalustan monipuoliselle käytölle.

Koulutusteknologioiden tutkimuksessa on viime vuosina keskitytty ensisijaisesti

Koulutustekn.

YleistäTutkimusryhmäJulkaisut

Aiheeseen liittyviä uutisia
24.01.2018 SINNE uudet pölyanturit testissä KIP-alueella 15.12.2016 IoT projektikurssi yhdistää tutkimuksen ja opiskelun