Yleistä

Kokkolan yliopistokeskuksen IT-yksikössä on jo pitkään tehty IoT-alan koulutuksen kehittämistä tutkimuspainotteisesti. Tutkimustyön ja tulosten soveltamisen tuloksena tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen on syntynyt toimiva sulautettu aikuiskoulutusmalli.

Koulutusmalli yhdistelee eri opetusmenetelmiä tieto- ja viestintätekniikkaa vahvasti hyödyntäen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea streaming-teknologialla toteutettujen videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja oppimisalustan monipuoliselle käytölle.

Koulutuksen kehittämisessä on viime vuosina keskitytty ensisijaisesti

  • älykkäisiin virtuaalisiin campusratkaisuihin
  • ajan ja paikan suhteen joustavien teknologisten ratkaisujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallien kehittämiseen
  • opetusvideotuotantoon soveltuviin videotuotantoprosesseihin
  • videovälityksen laatutekijöihin (Quality of Service, Quality of Experience)
Koulutuksen kehittäminen

Yleistä »Tutkimusryhmä »Julkaisut »

Aiheeseen liittyviä uutisia

Ei uutisia