DIVES - vesirunkoverkon mittaustiheyden kasvatus

Dives-projektissa on jatkettu Kokkolan alueen vesijohtorunkoverkon mittauspilottia. Tavoitteena pilotissa on asentaa runkoverkkoon langatonta virtausmittausta hyödyntäviä virtausmittareita, ja käsitellä data projektin pilotti tietojärjestelmässä.

Mittauslaitteet on asennettu keväällä 2021, ja nyt on saatu toteutettua toiminta-aikaa merkittävästi kasvattava lisäakkupatteri. Lisäakusta käytiin integroimassa Axioman F1 mittalaitteeseen kahdessa kohteessa, Rödsön ja Oivun runkolinjakaivoilla. Näin mittalaitteisiin on mahdollista ohjelmoida tiheämpi mittaus- ja mittausten lähetysintervalli. Se mahdollistaa runkoverkon vuotojen havaitsemisen esim. vesilaitoksen valvomosta käsin. Laite mittaa ultraäänellä kulutuksen minutin välein. Mittausdata lähetettään LoRa verkkopalvelimelle 10 minuutin välein.

Uusi akkupatteristo takaa pidemmän toiminta-ajan normaalia tiheämmällä lähetysvälillä

Laitteen asentaminen toimintavalmiiksi yhteistyössä Kokkolan Veden kanssa

Laite asennettuna toimintaan