Dives-projekti Kaustisen vesilaitoksella

Projekti kävi vierailullla Kaustisella, tutustumassa ja kartoittamassa Kaustisen vesilaitoksen toimintaympäristöä ja tarpeita. Projektin tavoitteena onkin selvittää Keski-Pohjanmaalla veteen liittyvien toimijoiden veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilaa sekä haasteita ja tuottaa uutta soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa liittyen niihin.


Vierailulla kartoitettiin digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia ja potentiaalisia pilottikohteita sekä tulevaisuuden haasteita ja kehityskohteita Kaustisen aluella. Pilottikohteiden kartoituksen pohjalta Kaustisella tullaan testaamaan LoRa-tukiasemaa sekä LoRa-network server-ohjemistoa.