LIoT hanke: koululaiset tutustumassa teknologiaan ja matematiikkaan

Kokkolan perusasteen oppilaat matematiikka-painotteiselta linjalta kävivät tutustumassa Informaatioteknologian yksikön toimintaan ja IoT laboratorioon ja siihen, missä kaikkialla matematiikkaa tarvitaan. Heille esiteltiin mm. sensoriteknologialla rakennettuja sovellutuksia erilaisiin ympäristömittauksiin, kuten melu- ja pölymittauksiin.

Lisäksi oppilaat tutustuivat myös soveltavan kemian tutkimusyksikön ja he saivatkin runsaasti lisäpotkua ja motivaatioita matematiikan opintoihinsa!

Kuva yllä: sensoriverkko-pohjainen meluanturi kiinnosti opiskelijoita

Kuva alla: oppilaat kuulevat esitystä IoT:n ja pilvipalvelujen - ja matematiikan - hyödyntämisestä melu- ja pölymittauksissa

Tags: LIoT Projektit