18.04.2018

Uusi videotuotantojärjestelmä pilotointivaiheessa

HAVINA hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen järjestäminen. Käytännössä tällä pyritään vähentämään aikaan sidottua koulutuksen järjestämistä. Hankkeen resursseilla on alkuvuoden aikana rakennettu virtuaalista ratkaisua, joka mahdollistaa luentojen pitämisen miltä tahansa verkkoon liitetyltä tietokoneelta, milloin tahansa. Tällainen ratkaisu vaatii paljon taustajärjestelmiin liittyvää kehitystyötä, koska järjestelmän halutaan olevan pitkälle automatisoitu, mukaan lukien luentovideoiden siirto ja jakelu.

Ratkaisu on maaliskuun loppuun mennessä saavuttanut vaiheen, jossa ensimmäiset luentovideot on tuotettu sen avulla. Pilotointivaiheessa ratkaisu vaatii vielä jonkin verran käsityötä, mutta vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on odotettavissa, että käytössä on täysin automatisoitu versio, joka voidaan ottaa laajemmin testikäyttöön tietotekniikan maisterikoultuksen yhteydessä.

Projektin yhteydessä tullaan myöhemmässä vaiheessa tarkastelemaan myös kehitetyn ratkaisun yleistettävyyttä ja siirrettävyyttä.