YMPYRÄ - Äänitallennukset petolintujen pesintäpuiden paikantamiseen jatkuvat

Hankkeessa jatketaan pilottia, jossa tarkoituksena on hyödyntää äänidataa petolintujen uusien pesien löytämisen avuksi. Kohteessa tiedossa olevan pesän ympärille asennettiin eri etäisyyksille tallentimia. Pesäpoikasen eri voimakkuuksilla eri etäsyydellä kuuluvien äänien perusteella voidaan opettaa tekoälyä tunnistamaan uusista kohteista mahdollisia uusia pesiä äänitteisiin perustuen.

Äänitallennin kohteessa maakotkan pesän läheisyydessä.