DUDE

EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

DUDE - Do yoUr own DiligencE -hanke on Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii osatoteuttajana. Hanke alkoi 1.4.2018 ja päättyy 31.12.2020.

Osaprojektin tausta

Koulutusorganisaatiolle on haasteellista reagoida työelämän nopeisiin muutoksiin ja vastata juuri niihin osaamistarpeisiin joita elinkeinoelämästä nousee. Korkeakouluista valmistuneiden ja työttömiksi jääneiden osaamisen fokusoiminen työmarkkinoiden tarpeiden mukaiseksi ja saavutetun osaamisen näkyväksi tekeminen parantaisivat opiskelijoiden mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Samanlaiset haasteet ovat tyypillisiä työttömien lisäksi myös alaa vaihtaville valmistuville opiskelijoille.

Tavoitteet

Tässä hankkeen osassa mahdollistetaan työttömien ja alaa vaihtavien korkeakoulutettujen osallistuminen sellaisiin työprojekteihin, joissa heille kertyy työmarkkinoiden näkökulmasta arvokasta työkokemusta ja osaamista parantamaan heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Osatoteutuksen tavoitteena on myös kartoittaa mitä ovat tällä hetkellä IT-alan työmarkkinoiden osaamistarpeet ja kuinka työnantajien mielestä osaamista voitaisiin tehokkaasti tuoda esiin työnhakutilanteissa.

Toimenpiteet

  1. Osaprojektissa tarkastellaan minkälaista osaamista valmistuneilta korkeakouluopiskelijoilta yritykset haluavat ja miten tämä osaaminen pitäisi tuoda esiin työnhakutilanteessa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös digitaalisten osaamismerkkien roolia osaamisen esiintuomisessa. Toimenpide pitää sisällään myös projektin läpi kulkeneiden työttömien tilanteen seurannan.
  2. Osaprojektissa mahdollistetaan työttömien ja alaa vaihtavien korkeakoulutettujen osallistuminen työprojekteihin, joissa heille kertyy työmarkkinoiden näkökulmasta arvokasta työkokemusta parantamaan heidän mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työprojektien toteutusympäristönä toimii tietotekniikan maisterikoulutuksen ympäristö.

Hankkeen projektipäällikkö

Ismo Hakala, professor

Head of Information Technology Unit

Email
Phone number
Room
418

Hankkeen vastaava johtaja

Jukka Määttälä, university teacher

Information technology, teaching and student guidance, research and projects

Email
Phone number
Room
411B

Mikko Myllymäki, research coordinator

Information technology, teaching, research and projects

Email
Phone number
Room
412
EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki