DiVes

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto

DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä

Projektin tavoitteena on selvittää Keski-Pohjanmaalla veteen liittyvien toimijoiden veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilaa sekä haasteita ja tuottaa uutta soveltavaan tutkimukseen perustuvaa tietoa liittyen niihin, kuten veden monitorointiin, käsittelyyn sekä puhtaan veden tuotantoon, jakeluun ja käsittelyyn liittyvistä digitalisaation ja cleantechin teknologioista, menetelmistä ja prosesseista, jotka edistävät vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisevät myös toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Projektissa on tavoitteena perehtyä IoT teknologioihin, sen mahdollistamiin vesihuollon ja puhtaan veden tuottamisen ratkaisuihin ja ekosysteemeihin, joita käytetään tai joita olisi mahdollista käyttää vesihuollon alalla ja toteuttaa erilaisia pilotteja vesihuoltoon liittyvien toimijoiden kanssa, joilla etsitään uusia tulevaisuuden tehokkaita toimintatapoja. Tavoitteena on myös laajentaa ja parantaa yliopiston langattomien teknologioiden ja IoT:n t&k-ympäristöä älykkään erikoistumisen kautta uudelle toimialalle ja uusien tahojen hyödynnettäväksi.

Projektin tuloksena saadaan jäsennettyä tietoa alueen vesiosaamiseen mahdollisuuksista ja veden käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilasta. Lisäksi saadaan uutta osaamista ja tietämystä digitalisaation ja IoT:n soveltamisesta sekä ratkaisuista, jotka liittyvät cleantechiin vesiosaamisen osalta. Tuloksena yliopiston langattomien teknologioiden ja IoT:n t&k-ympäristö kehittyy ja laajenee älykkään erikoistumisen kautta uudelle toimialalle ja uusien tahojen hyödynnettäväksi. Yhteistyö uusien toimijoiden kanssa lisääntyy ja näin digitalisaatiota ja langattomien teknologioiden osaamista yhdistämällä vesiosaamisen aloihin saadaan muodostettua uusi osaamiskeskittymä. T&k-ympäristöä laajentamalla ja hyödyntämällä saadaan toteutettua uusia pilotteja, jotka mahdollistavat uuden tiedon ja osaamisen tuottamisen osaamiskeskittymään ja sen sidosryhmille kuin myös uusien innovaatioiden syntymisenkin.

Projektin päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto. Projektiin osallistuu Keski-Pohjanmaan alueen vesilaitoksia ja yrityksiä. Projektin alkaa syksyllä 2019 ja kestää kevääseen 2023.

Hankkeen projektipäällikkö

Veli-Matti Tornikoski, project manager

Information technology, teaching, research and projects

Email
Phone number
Room
433A

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professor

Head of Information Technology Unit

Email
Phone number
Room
418

Ilkka Kivelä, project manager

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
434
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto