Verkostot

Digitaalinen innovaatiokeskittymä DIH on Euroopan komission kehittämä ja koordinoima työkalu digitaalisten ratkaisujen vauhdittamiseen eurooppalaisissa yrityksissä. DIH on lähtökohtaisesti alueellisesti orientoitunut, ja valokeilassa ovat ennen muuta mikro- ja PK-yritykset. Perimmäisenä tavoitteena on tukea EU-alueen yritysten digitaalista tuottavuusloikkaa ja sitä kautta yleistä hyvinvointia. Työ tapahtuu paikallisella tasolla yritysten lähitoimintaympäristössä, ja siksi DIH-verkosto on lähtökohtaisesti hajautettu ja räätälöity kunkin alueen erityistarpeiden mukaan. Tarkoitus on madaltaa kynnystä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen, tarjota uusia palveluita uusien ratkaisujen tuotekehitykseen ja testaukseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

LUMA-verkosto innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden opiskeluun ja harrastamiseen uusimman tiede- ja teknologiakasvatuksen avulla. Verkostoon kuuluu 13 suomalaisten tiede- ja teknologiayliopistojen alueellista LUMA-keskusta.