Data-driven efficiency, productivity and competitiveness

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Nyky-yhteiskunnassa fysikaalinen ja tietotekninen-, niin kutsuttu kybermaailma, yhdistyvät lisäarvoa tuottavalla tavalla. Puhutaan kyberfyysisistä systeemeistä. Kyberfyysisissä systeemeissä fyysisten laitteiden järjestelmien, tuotantoprosessien ja vastaavien tuottama data yhdistyy tietoteknisten järjestelmien kykyyn käsitellä ja analysoida dataa tuottaen uutta informaatiota ja tietoa. Sensoriverkot ja IoT-laitteet ovat merkittävässä roolissa tuottamaan dataa fyyysisestä maailmasta. Samoin tekoäly käsitteen alle luokiteltavat teknologiat ovat nykyään isossa roolissa datan käsittelyssä ja analysoinnissa.

Hankkeen tavoitteena on soveltaa näitä kyberfyysisten systeemien peruselementtejä, IoT-teknologioita ja sensoriverkkoratkaisuja sekä tekoälyä, elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään näiden teknologioiden avulla eri toimialoille dataan perustuvia innovatiivisia toimintoja tehostavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tuottavuuden ja lisäävät kilpailukykyä. IoT- ja tekoälyratkaisut voivat toiminnan tehostamisen lisäksi auttaa yrityksiä kehittämään kokonaan uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka erottuvat kilpailijoista. Näin hankkeen ratkaisut vahvistavat toimialojen uudistumista ja kasvua. Hankkeen tavoitteena on edistää uuden teknologian käyttöönottoa ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeen toiminta perustuu tarvelähtöiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan, kokeiluihin ja pilotointeihin, sekä tiedon levittämiseen esimerkiksi koulutusten ja seminaarien avulla. Näin mahdollistetaan tutkimustulosten käyttöönotto ja soveltaminen laajasti eri toimialoilla ja edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Hankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa:

 1. Tavoitteena on kehittää uusia dataa kerääviä ja jalostavia IoT- ja tekoälypohjaisia ratkaisuja, joilla elinkeinoelämää voidaan uudistaa ja parantaa. Hankkeessa keskitytään
  • datan keräämisen teknologisiin ratkaisuihin,
  • datan analysointiin tilastollisia ja tekoälypohjaisia menetelmiä hyödyntäen
  • datan avulla saadun tiedon visualisointiin.
 2. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotka
  • auttavat yrityksiä optimoimaan toimintaansa, vähentämään kustannuksia ja lisäämään toiminnan tehokuutta
  • mahdollistavat ennakoivan huollon ja vianmäärityksen, jolloin vikojen korjaamiseen voidaan käyttää vähemmän aikaa ja resursseja
  • antavat yrityksille eväitä luoda täysin uutta dataan perustuvaa liiketoimintaa ja innovaatiota
  • edistävät kestävää kehitystä ja auttavat yrityksiä seuraamaan ja vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja tehostamaan resurssien käyttöä.
 3. Tavoitteena on opastuksen ja neuvonnan avulla auttaa yrityksiä paremmin ymmärtämään uuden teknologian mahdollisuuksia ja hyötyjä oman toimintansa näkökulmasta
 4. Tärkeässä roolissa uusien teknologioiden käyttöönotossa on myös toimivien esimerkkiratkaisujen aikaansaaminen ja niistä viestiminen tehokkaasti

Hankkeen projektipäällikkö

Veli-Matti Tornikoski, project manager

Information technology, teaching, research and projects

Email
Phone number
Room
433A

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professor

Head of Information Technology Unit

Email
Phone number
Room
418

Ilkka Kivelä, project manager

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
434

Pekka Kujala, software designer

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
435A

Leena Hellman, project researcher

Information technology, research and projects

Email

Xinyu Tan, project researcher

Information technology, research and projects

Email
Phone number
Room
435B