Robocoast EDIH

Digitaalisten innovaatiokeskittymien eli Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on mukana Robocoast EDIH (European Digital Innovation Hubs, EDIH) konsortiossa. Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat erityisesti pk-yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota vauhdittavina voittoa tavoittelemattomina palvelukeskuksina.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa sijaitsevat korkeakoulut, yliopistokeskukset ja Turku Science Park Oy. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy. Robocoast EDIH -konsortion tavoitteena on edistää Suomen valmistavan vientiteollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vahvuutena konsortiossa on älykkäisiin langattomiin järjestelmiin liittyvä osaaminen ja esineiden internetiin liittyvän TKI-ympäristön tarjoaminen Suomen valmistavan vientiteollisuuden yrityksille.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluita toimimalla lähellä yritysrajapintaa ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita ja tukemalla niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista, opiskelijoita ja TKI-ympäristöjä sekä teknologiakumppaneita yrityksille.