Robocoast EDIH

Digitaalisten innovaatiokeskittymien eli Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on mukana Robocoast EDIH (European Digital Innovation Hubs, EDIH) konsortiossa. Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat erityisesti pk-yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota vauhdittavina voittoa tavoittelemattomina palvelukeskuksina (Robocoastin kansalliset sivut).

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa sijaitsevat korkeakoulut, yliopistokeskukset ja Turku Science Park Oy. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy. Robocoast EDIH -konsortion tavoitteena on edistää Suomen valmistavan vientiteollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen vahvuutena konsortiossa on älykkäisiin langattomiin järjestelmiin liittyvä osaaminen ja esineiden internetiin liittyvän TKI-ympäristön tarjoaminen Suomen valmistavan vientiteollisuuden yrityksille.

Robocoast EDIH -konsortio toimii lähellä yritysrajapintaa tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita ja tukemalla niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Tuki voi olla esimerkiksi hankekumppanuuksia, korkeakoulujen tarjoamia digitalisaatiopalveluja tai tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi Robocoast-konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista, opiskelijoita ja TKI-ympäristöjä sekä teknologiakumppaneita yrityksille. Toiminnan vahvuus on 15 korkeakoulun verkoston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen yritysten tukemisessa.

Yrityksesi digitalisaation edistämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Mikko Myllymäkeen


Robocoast EDIH Kick-off -kiertue

Robocoast EDIH Kick-off tilaisuus järjestetään etätilaisuutena Keski-Pohjanmaalla 1.11.2023 klo 13-14. Tilaisuudessa kuulet miten Robocoast EDIH tuo yritysten saataville viidentoista suomalaisen korkeakoulun osaamisen, verkostot koko Eurooppaan sekä kanavat EU:n jopa 100%:n innovaatiorahoituksiin.

Näet tilaisuuden tallenteen täältä