Haku maisteriohjelmaan

Haku Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmaan koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa suoritat valintakriteereihin kuuluvia tutustumisopintoja. Toisessa vaiheessa haet varsinaista opinto-oikeutta syksyn tai kevään valtakunnallisessa yhteishaussa. Ole meihin heti yhteydessä, niin katsomme kanssa minkälainen polkusi maisteriksi on.

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma

Kokkolassa Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman opintosuuntana on Oh­jel­mis­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kka sisältäen Älykkäät IoT-järjestelmät temaattisen moduulin, joka pohjautuu yliopistokeskuksen sensoriverkkojen tutkimukseen. Sensoriverkkojen monipuolisten sovellusmahdollisuuksien ansioista sinulla on mahdollisuus yhdistää koulutuksesta saatavaa osaamista aiempaan opiskelu- ja työhistorian yhteydessä kertyneeseen osaamiseen. Koulutus sopii hyvin myös tietotekniikan opettamisesta tai koulutukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä kiinnostuneelle. Mikäli sinulla on suoritettuna pedagogiset opinnot, tutkinto antaa kelpoisuuden eri kouluasteiden opettajan tehtäviin.

Etäopiskelua omalta kotipaikkakunnalta

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja www-pohjaisen oppimisalustan monipuoliselle käytölle. Koulutusjärjestelyt mahdollistavatkin niin etäopiskelun kuin luentojen kertaamisen. Opetukseen osallistutaan etänä CiNetCampus-videojulkaisujärjestelmän kautta.

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman jokainen opiskelija saa aina halutessaan henkilökohtaista opinto-ohjausta, ja kaikille laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan paitsi opiskelijan aiemmat opinnot, myös elämäntilanne ja ajankäyttömahdollisuudet. Opiskelu voidaan lisäksi nivoa luontevasti työelämään; työharjoittelu, projektityöt ja pro gradu (opinnäytetyö) voidaan usein integroida opiskelijan työnantajan omiin kehitysprojekteihin.

Lisätietoja opetusjärjestelyistä

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Tutustumiskurssi on tutkintoon kuuluva kurssi ja sen kautta saa tuntuman siihen, mitä työn ohessa opiskelu mm. ajankäytöllisesti vaatii.

Lisätietoja valintakriteereistä

Vaihe 1: Tutustumiskursseille ilmoittautuminen

Kuka voi ilmoittautua tutustumiskursseille?

Toivottava pohjakoulutus on alaan soveltuva alempi (amk tai kandi) tai ylempi korkeakoulututkinto. Voit ilmoittautua myös toisen alan alemmalla tai ylemmällä korkeakoulututkinnolla, jolloin sinulle etsitään henkilökohtaisesti sopiva opintopolku varsinaiseksi opiskelijaksi. Lisätietoa erilaisista opintopoluista.

Tutustumiskurssille voit ilmoittautua jatkuvasti.

Kuinka tutustumiskursseille ilmoittaudutaan?

Käy täyttämässä ilmoittautumislomake. Lähetämme sinulle sähköpostitse ohjeistusta jatkosta.

HUOM! Mikäli et saa paluuviestiä, otahan yhteyttä Roosa Viljaseen.

Tutustumiskurssien ilmoittautumislomake

Vaihe 2: Hakeminen yhteyshaussa

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolun kautta joko keväällä tai syksyllä. Seuraava yhteishaku on keväällä 13. - 27.3.2024. Kevään yhteishaussa valitut opiskelijat aloittavat varsinaisena opiskelijana elokuussa 2024. (Syksyn 2024 yhteishaku on 28.8 - 11.9.2024 ja varsinaiset opinnot alkavat tammikuussa 2025.)

HUOM! Jotta sinut voidaan valita varsinaiseksi opiskelijaksi elokuusta 2024 alkaen, on sinun haettava opinto-oikeutta yhteishaussa 27.3.2024 kello 15.00 mennessä ja suorittaa tutustumiskurssi (sekä muut mahdolliset täydentävät opinnot) 31.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Maisteriohjelmaan tarvittavia pohjaopintoja voit täydentää myös Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Mikäli siis et tule vielä valituksi maisterikoulutukseen, voit kuitenkin aloittaa tietojenkäsittelytieteen opinnot heti. Kun olet suorittanut tarvittavat opinnot avoimessa yliopistossa, voit hakea varsinaista opinto-oikeutta yhteishaussa.

Lisätietoa filosofian maisterin (FM) tutkintorakenteesta.

Lisätietoja: Roosa Viljanen

Ilmoittautumislomake

Tutustumisopinnot