ICT-alan rekrytointiselvitys

 • Päättynyt
  01.05.2022 - 30.04.2023
Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

ICT-alan rekrytointiselvityksen raportti on luettavissa dokumentit välilehdeltä tai tästä linkistä. Raporttia esittelevä video on katsottavissa täältä (vain suomeksi)

Hankkeen kuvaus

Alueen kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pk-yritysten kasvun tukeminen. Osaavan työvoiman saatavuudesta on tullut keskeinen maakunnan kasvua määrittelevä tekijä; pula osaavista työntekijöistä muodostaa jo pullonkaulan kasvulle. Työvoimapula on haasteellinen erityisesti ICT-alalla. Tilanne on sama myös muualla Suomessa, joskin työvoiman saamisen vaikeus korostuu Kokkolan kaltaisilla alueilla, jotka kilpailevat työvoimasta suurten kasvukeskusten kanssa. ICT-alan työvoimapulan helpottamisen kannalta on olennaista, että rekrytointi on mahdollisimman tehokasta ja koko työvoimapotentiaalia voidaan hyödyntää.

Tämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa haastattelupohjainen selvitys alueen ICT-alan yrityksille ja opiskelijoille. Selvityksen tavoitteena on saada ajankohtainen kuva:

 • akuuteista ICT-alan substanssiin ja yleisiin työelämätaitoihin liittyvistä osaamistarpeista
 • diversiteettiin huomioimisesta rekrytoinneissa
 • etätyöskentelyn moninaisuudesta
 • rekrytointikäytänteistä
 • digitalisaation roolista rekrytointiin liittyvissä asioissa

Hankkeen tuloksena saavutetaan parempi ymmärrys ICT-alan yritysten akuuteista osaamistarpeista ja rekrytointiin liittyvistä tekijöistä. Tärkeänä tuloksena saadaan yritysten näkemyksiä kokemuksia diversiteetin huomioimisesta ja etätyön moninaisuudesta. Diversiteetin yhteydessä huomioidaan erityisesti ulkomaalaisten ja naisten huomioiminen rekrytoinnin yhteydessä. Tulosten avulla tietotekniikan korkeakoulutuksen kehityksessä pystytään entistä paremmin ennakoimaan ja huomioimaan ICT-yritysten osaamistarpeet. Peilaamalla yritysten ja opiskelijoiden odotusten eroavaisuuksia saadaan realistinen kokonaiskuva haasteista mihin koulutuksen kautta voidaan hakea vastauksia. Näin voidaan vastata paremmin elinkeinoelämän odotuksiin ja tarjota koulutusohjelman opiskelijoille entistä paremmat valmiudet menestyksekkääseen työmarkkinoilla toimimiseen.

Hankkeen projektipäällikkö

Mikko Myllymäki, tutkimuskoordinaattori

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
412

Hankkeen vastaava johtaja

Sanna Laine, projektitutkija

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
438

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418
 • Päättynyt
  01.05.2022 - 30.04.2023
Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki