IoT-oppimisympäristö

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

Hanke keskittyy kehittämään ammatillisen toisen asteen koulutuksen opetusta ja oppimateriaaleja hyödyntäen Internet of Things (IoT) -teknologiaa. Tavoitteena on kasvattaa eri alojen opiskelijoiden ymmärrystä ja taitoja IoT-ratkaisujen soveltamisessa. Hankkeessa luodaan IoT-oppimisympäristö, joka perustuu monipuolisesti eri alojen reaalisista ympäristöistä kerättyyn IoT-laitteiden dataan.

IoT-oppimisympäristön avulla pyritään ratkaisemaan haasteita, joita liittyy IoT-ratkaisujen datan mielekkään hyödyntämisen opetuksessa. Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus kokea ja soveltaa eri alojen IoT-ratkaisuja. Hanke pyrkii myös vastaamaan siihen, että tällä hetkellä useimmilla alojen opiskelijoilla on puutteellista kokemusta ja tietoa IoT-ratkaisujen käytöstä, mikä voi vaikuttaa heidän valmiuksiinsa työelämässä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat. Teknologiseen ymmärrykseen panostaminen auttaa opiskelijoita valmistautumaan tulevaisuuden työmarkkinoille ja antaa heille kilpailuetua työnhaussa. Samoin lisätään myös opettajien tietämys IoT:n hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisympäristössä. Välillisesti hankkeen tavoitteena on hyödyttää eri alojen työnantajia, tarjoten heille entistä osaavampaa työvoimaa. Pitkällä aikavälillä hanke pyrkii parantamaan alojen kilpailukykyä, edistämään IoT-teknologian käyttöönottoa ja luomaan sitä kautta uusia työpaikkoja. Hankkeen ratkaisuja suunnitellaan soveltuviksi kaikkeen ammatilliseen koulutukseen, erityisesti aloilla, joilla IoT-ratkaisuilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli.

Projektin toteuttavat Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Päävastuussa on Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus, joka huolehtii hankkeen teknologisesta kehittämisestä ja koordinoinnista. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä vastaa ratkaisujen pilotoinnista ammatillisen koulutuksen yhteydessä.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:

  • Data-alustan kehittäminen koulutusalojen tarpeisiin sopivaksi
  • Dataa tuottavien LivingLaB -ympäristöjen kehittäminen eri aloille (3 koulutusalaa)
  • Hyödyntää kehitettyjä ratkaisuja esimerkkeinä IoT-alan korkeakoulutuksen yhteydessä
  • Oppimisympäristöjen vaatimusmäärittely siten, että kehitettävät ympäristöt vastaavat toisen asteen koulutuksen tarpeisiin
  • Data-alustan ja LivingLaB -ympäristöjen pilotointi koulutusten yhteydessä (3 koulutusalaa) ja kokemusten kerääminen
  • Kehitettyjen ympäristöjen juurruttaminen osaksi pysyvää koulutustoimintaa

Hankkeen projektipäällikkö

Jukka Määttälä, yliopistonopettaja

Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
411B

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Lasse Harjumaa, tutkijatohtori

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero

Timo Hongell, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Pekka Kujala, sovellussuunnittelija

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
435A
Euroopan unionin osarahoittama 2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki