SmartCampus

EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

SmartCampus on virtuaalinen ja älykäs koulutusratkaisu, jossa fyysinen ja virtuaalinen kampus integroituvat toimivaksi kokonaisuudeksi. SmartCampus mahdollistaa henkilökohtaisen ja joustavan opiskelun niin perinteisesti lähiopetuksena, kuin myös etänä. SmartCampus muodostuu olemassa olevan ympäristön päälle kehitettävistä useista toisiinsa sulautuvista teknologisista ratkaisuista sekä niiden yhteyteen rakennetuista käytänteistä.

Tavoitteet

  • kehittää vuorovaikutteisuutta ja opiskelijoiden osallistamista
  • lisätä opiskelijoiden omiin opiskeluvahvuuksiin liittyvää tietoisuutta.
  • parantaa koulutuksen laaduntarkkailua ja luoda uusia laadunhallinnan työkaluja.
  • kehittää etälaboratorioita
  • kehittää digitaalisia osaamisen tunnustamisen käytänteitä

Tulokset

Opiskelijoiden näkökulmasta hanke mahdollistaa osallistumisen tarjottuun koulutukseen joustavasti ja yksilöllisesti omien tarpeidensa mukaan. Hankkeessa tehtävä työ luo koulutusorganisaatioille ratkaisuja, joilla voidaan vastata elinikäisen oppimisen ja työelämän nopeiden muutosten asettamiin haasteisiin tuloksekkaasti.

Hankkeen projektipäällikkö

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Hankkeen vastaava johtaja

Mikko Myllymäki, tutkimuskoordinaattori

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
412
EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki