Älykäs ja kestävä asuminen

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Hankkeen tavoitteena on kehittää digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja ja älykästä teknologiaa asuntorakentamisen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa. Hankkeen tuloksena syntyvät virtuaalinen 3D-suunnittelumalli ja fyysinen konseptitalo toimivat kehittämisympäristöinä, jota voidaan hyödyntää opetuksessa, tki-toiminnassa ja asuntorakentamisessa. Hankkeen päätoteuttajana on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajina Centria - ammattikorkeakoulu Oy sekä Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC).

Omassa osahankkeessaan KYC toteuttaa hankkekokonaisuuden edellyttämät sensoriteknologiat ja rakennuksesta ja olosuhteista eri vaiheissa kertyvän anturidatan keräämispaikaksi soveltuvan IoT-alustan. Lisäksi KYC osallistutaan yhdessä muiden toteuttajien kanssa hankkeen tiedottamiseen ja muuhun tiedon levittämiseen/jalkaut tamiseen.

Sensoriteknologioilla toteutettavat mittaus/monitorointiratkaisut

Anturoinneilla voidaan mitata esimerkiksi veden ja sähkönkulutusta, seurata erilaisia suureita rakenteissa (alapohja, yläpohja, seinärakenteet) ja seurata olosuhteita, sekä ulko- että sisätiloissa. Anturoinnit tukevat rakennuksen elinkaariajattelua. Lisäksi anturointeja tarvitaan hankkeen aikana esiin nousevien erityistarpeiden (turvallisuus, media, terveys jne.) mahdollistamiseksi. Osahankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja pilotoidaan tarvittavat anturoinnit rakennettavaan taloon. Anturointien suunnittelussa keskeistä on toteuttaa anturointeja siten, että ne mahdollistavat halutut seurannat niin rakennus, käyttöönotto, kuin asumisvaiheessakin. Mittaus- ja monitorointiratkaisut edellyttävät sekä sulautettujen laitteiden ohjelmointia, että laitteistoihin liittyvää osaamista.

IoT-alusta

Rakennuksesta ja erilaisista olosuhteista kertyy valtava määrä mittausdataa. Hankkeessa rakennetaan tämän datan keräämistä varten avoimena datapankkina toimiva IoT-alusta. Tämä toimenpide edellyttää tarkkoja kuvauksia kertyvästä datasta ja eräänlaisten metatietokuvausten rakentamista, jolla kuka tahansa, jolle on annettu oikeus, voi hakea soveltuvien rajapintojen kautta kyseistä dataa. Tällaisen avoimen datan hyödyntäjiä voi olla hyvinkin paljon. Mahdollisia hyödyntäjiä ovat esimerkiksi rakentaja (tuotekehitys), asukas, koulutusorganisaatio (reaalimaailman aineistona opetuksen yhteydessä), tutkimusorganisaatio (dataa voi hyödyntää lukemattomissa tutkimuskohteissa, liittyen esimerkiksi energiatehokkuuden, erilaisten rakenteiden ominaisuuksien, olosuhteiden vaikutusten jne. tutkimukseen).

Hankkeen projektipäällikkö

Petri Jyrkkä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Lasse Harjumaa, tutkijatohtori

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434
Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki