Etäkoulutusten teknologiset ratkaisut

CiNetCampus järjestelmä mahdollistaa videomuotoisen koulutusmateriaalin tuotannon ja jakelun uudella tavalla.

Palvelu on suunniteltu opetuskäyttöön, mutta sitä voi hyödyntää missä tahansa videotuotannossa kuten esimerkiksi yritysten sisäisessä viestinnässä tai henkilöstökoulutuksessa. Videotuotanto voidaan hoitaa ajasta ja paikasta riippumattomasti käyttäjäystävällisellä tavalla. Videon jakelu tapahtuu automaattisesti ja videon tuotanto- ja katseluoikeudet voidaan rajata tarpeen mukaan. Palvelu on integroitavissa oppimisalustan käyttäjähallintaan.