Etäkoulutusten konsultointi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on jo pitkään kehittänyt aikuisille soveltuvia joustavia koulutusratkaisuja, joissa hyödynnetään koulutusteknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia ja toimiviksi todettuja pedagogisia ratkaisuja.

Yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämää koulutusta koskevat tyypillisesti samanlaiset haasteet, kuin aikuiskoulutuksena toteutettavaa tutkintotavoitteista koulutusta. Koulutusorganisaatioiden kehittämät ratkaisut tuovatkin usein lisäarvoa, myös yritysten toteuttamiin koulutuksiin. Yliopistokeskus tarjoaa pitkäjännitteiselle kehitystyölle pohjautuvaa koulutusteknologioihin ja etäopiskeluun liittyvää konsultointia niin asiakas- ja tuotekoulutusta järjestäville yrityksille, kuin myös erilaisille koulutusorganisaatioille.