HANKO

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki esr1

Hanko-hankkeen toiminnasta on tehty video, joka on nähtävissä täältä

HANKO-hankkeen keskeisin tavoite on kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi. Toimintamallin avulla toisaalta parannetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikössä järjestettävän tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua, ja toisaalta lisätään IoT-alan avointa koulutusmateriaalitarjontaa.

IoT on ala, jota ei opeteta itseisarvona vaan sen tuoma lisäarvo muodostuu ennen kaikkea IoT:n soveltamisesta muiden alojen yhteyteen. Näiden erilaisten soveltamisalojen tuominen koulutuksen yhteydessä näkyväksi lisää opiskelun mielekkyyttä, auttaa kytkemään opittuja asioita reaalimaailmaan ja loiventaa koulutuksesta työelämään siirtymistä.

IoT:a sovelletaan usein aloille (esim. ympäristöala, terveydenhuoltoala, rakennusala, älykäs kaupunki), joiden toimijoilla ei välttämättä ole tietämystä IoT teknologioiden mahdollisuuksista. Tästä syystä näille aloille olisi hyvä pystyä tuottamaan avointa koulutusmateriaalia, joka lisäisi heidän ymmärrystään IoT:n soveltamisesta juuri kyseiselle alalle. Toisaalta IoT-alan asiantuntijoilla saattaa olla puutteellinen tietämys sovellusaloilta, joissa IoT:tä voitaisiin hyödyntää. Avoin koulutusmateriaali, joka on tuotettu T&Khankkeissa tehtävän IoT:n soveltamisen pohjalta lisäisi ammattilaisten ymmärrystä näistä sovellusaloista.

Hankkeen kolme keskeistä tavoitetta ovat:

  • Kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi.
  • Parantaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisterikoulutuksen laatua
  • Tuottaa avointa IoT-alan koulutusmateriaalia IoT-ratkaisujen hyödyntämistä tavoittelevien yritysten, IoT alan ammattilaisten ja työmarkkinakelpoisuutensa parantamista haluavien yksilöiden tarpeisiin.

Käytännössä hankkeessa muodostetaan muissa hankkeissa kertyvää osaamista ja kokemuksia hyödyntäen koulutusmoduuleita, joita voidaan käyttää sekä tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteydessä, että avoimina IoT-alan koulutusmateriaaleina. Osaaminen koulutusmateriaalin pohjaksi kertyy yliopistokeskuksen T&K-hankkeiden yhteydessä.

Hankkeen projektipäällikkö

Mikko Myllymäki, tutkimuskoordinaattori

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
412

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Tuomo Härmänmaa, projektitutkija

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
436A
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki esr1