SCIP

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

SCIP - Älykkään kaupungin innovaatioalusta ja infrastruktuuri tutkimuksesta ja innovoinnista tulevien uusien ratkaisujen nopeaan ja laajamittaiseen hyödyntämiseen.

SCIP-hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen tuomalla yhteen erilaisia toimijoita ( T&K ja koulutusorganisaatio sekä siihen linkittyvät yhteistyöyliopistot ja DIH:t, ICT- ja teknologia alan yritykset, kaupunki ja kaupungissa olevat hallinnolliset ja liike-elämän toimijat) muodostamaan älykkään kaupungin innovaatiokeskittymä ja kehittämällä uudenlainen, avoin älykaupungin innovaatioalusta, joka mahdollistaa erilaisten älykkäisiin kaupunkeihin soveltuvien, dataan pohjautuvien teknologioiden, konseptien ja tuotteiden kehittämisen ja pilotoimisen. Tavoiteltava innovaatiokeskittymä ja alusta mahdollistavat uudenlaisen yhteiskehittämisen ja tiedon hyödyntämisen yrityksille, kaupungin edustajille, tutkijoille, opiskelijoille ja asukkaille kaupungissa. Alustan toteuttamisessa otetaan huomioon aiemmat tulokset samanlaisia konsepteja pilotoineissa kaupungeissa. Projektissa on myös tavoitteena saada alueen IoT-verkkoja kattavimmiksi (LoRAWAN, 5G-teknologiat) ja kasvattaa toimijoiden ja kohderyhmän osaamista näihin liittyen. Alustaa ja infraa hyödyntäen on tavoitteena rakentaa kaupungin ja yritysten ympäristöistä kerättävää ja edelleen arvotiedoksi jalostettavaa dataa hyödyntäviä smart city –sovelluksia, jotka liittyvät uudenlaisten kaupunkia, kansalaisia ja kaupunkien yrityksiä kiinnostavien tarpeiden ratkaisemiseen. Hankkeessa on tavoitteena löytää pilottien toteuttamisen kautta tuotteistettavia ratkaisuja ja hakea jatkokehityspolkuja lupaavimmille piloteille ja linkittyä eri Smart City- verkostoihin.

Tavoitteet

 • Tuoda yhteen toimijat ja osaaminen muodostamaan älykkään kaupungin innovaatiokeskittymä​
 • Kartoittaa ja benchmarkata erilaisia digitaalisia Smart City toteutuksia eri puolilta ja kerätä niistä parhaita ideoita referenssimateriaaliksi​
 • Määritellä ja kehittää avoin älykkään kaupungin yhteiskehittämisen innovaatioalusta ja infrastruktuuri ​
 • Aktivoida pk-yritykset mukaan hyödyntämään alustaa uusien, älykaupunkiympäristöjen sovellusalueisiin sopivien tuotteiden kehittämisessä, pilotoimisessa ja testaamisessa​
 • Tavoitteena on erilaisista antureista kerätyn ja järjestelmien tuottaman datan yhdistäminen alustassa ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen uusien palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa yritysten hyödynnettäväksi ​
 • Alustan päälle tavoitellaan toteutettavaksi erilaisia kerättyä sekä alustalle tuotettua dataa hyödyntäviä smart city –sovelluksia, jotka liittyvät uudenlaisten, kaupunkia, kansalaisia ja kaupunkien yrityksiä kiinnostavien tarpeiden ratkaisemiseen​
 • Verkostuminen smart city -ohjelmiin sekä niitä toteuttaviin kaupunkeihin​

Tulokset

 • Älykkään kaupungin innovaatiokeskittymä yrityksistä, asukkaista ja kuntaorganisaatioista, joilla on erilaisia tarpeita aihealueelta
 • Älykkään kaupungin innovaatioalusta ja infrastruktuuri, joka toimii digitaalisena tietovarantona ja rajapintojen alustana monenlaiselle kaupunkitiedolle sekä uusille teknologioille
 • Alustan päälle syntyy kaupunki- ja yrityspilottien kautta uusia innovatiivisia palveluita ja edelläkävijäratkaisuja digitalisaation hyödyntämiseksi
 • Mahdollistaa tulevaisuudessa uusien, avointa dataa hyödyntävien pilottien sekä tuotteiden rakentamisen kenen tahansa toimesta ​
 • Verkostoituminen ja tiedonvaihto muihin kansallisiin ja kansainvälisiin digitalisoituviin kaupunkeihin

Projektin päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto. Projektiin osallistuu Kokkolan kaupunki ja Keski-Pohjanmaan alueen yrityksiä. Projekti on alkanut syksyllä 2021 ja kestää kesään 2023 saakka.

Hankkeen projektipäällikkö

Mika Alanko, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero

Hankkeen vastaava johtaja

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
433A
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki