Rural Industry DIH

R-I DIH on Suomessa laatuaan ainoa harvaan asuttujen alueiden digitaalinen innovaatiokeskittymä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on osa Rural Industry DIH (Digital Innovation Hub) osaamiskeskittymää. Keskittymän muut toimijat ovat Centria-ammattikorkeakoulu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Rural Industry DIH keskittyy harvaan asuttujen alueiden ja maakunnallisten keskusten ympärillä oleviin seutuihin. Tällaisilla alueilla on paljon merkittävää yritystoimintaa, joka jää usein yleisen huomion varjoon. Monen yrityksen kasvua rajoittavat pääoman ja resurssien vähäisyys sekä rekrytointihaasteet. Digitalisaatiolla voidaan auttaa yrityksiä kasvu-uralle, helpottaa työn tekemistä, parantaa toiminnan ja tuotteiden laatua ja lisätä yritystoiminnan tehokkuutta. Toiminnan vetureiden kautta innovaatiokeskittymällä on jo valmiiksi hyvät kansainväliset verkostot, joiden avulla vastaavien DIH-toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan hyödyntää alueen kehittämiseksi.