Koulutuksen kehittäminen

  IoT-alan koulutuksen tutkimuspainotteisen kehittämisen tuloksena tietotekniikan maisterikoulutuksen yhteyteen on syntynyt toimiva sulautettu aikuiskoulutusmalli.

  Koulutusmalli yhdistelee eri opetusmenetelmiä tieto- ja viestintätekniikkaa vahvasti hyödyntäen. Käytetty ratkaisu perustuu ennen kaikkea streaming-teknologialla toteutettujen videoitujen luentojen, etäohjaustyökalujen ja oppimisalustan monipuoliselle käytölle.

  Koulutuksen kehittämisessä on viime vuosina keskitytty ensisijaisesti

  • älykkäisiin virtuaalisiin campusratkaisuihin
  • ajan ja paikan suhteen joustavien teknologisten ratkaisujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallien kehittämiseen
  • opetusvideotuotantoon soveltuviin videotuotantoprosesseihin
  • videovälityksen laatutekijöihin (Quality of Service, Quality of Experience)

  Ismo Hakala, professori

  Informaatioteknologian yksikönjohtaja

  Sähköposti
  Puhelinnumero
  Huone
  418

  Mikko Myllymäki, tutkimuskoordinaattori

  Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

  Sähköposti
  Puhelinnumero
  Huone
  412

  Sanna Laine, projektitutkija

  Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

  Sähköposti
  Puhelinnumero
  Huone
  438

  Tuomo Härmänmaa, projektitutkija

  Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

  Sähköposti
  Puhelinnumero
  Huone
  436A

  Leena Hellman, projektitutkija

  Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

  Sähköposti

  Risto Honkanen, yliopistonlehtori

  Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

  Sähköposti
  Puhelinnumero
  Huone
  413

  Jari Luomala, projektitutkija

  Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

  Sähköposti
  Puhelinnumero
  Huone
  432B

  Koulutusteknologian tutkimusryhmän julkaisut

 1. Jolkkonen, T., Nikula, P., Myllymäki, M., & Hakala, I. (2023). Framework for the conversion of RDI project outputs into educational material. In N. van der Aa (Ed.), EAEEIE 2023 : 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering. IEEE. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.23919/EAEEIE55804.2023.10182027

 2. Laine, S., Målquist, U., Myllymäki, M., & Hakala, I. (2023). Women in IT Project : Survey Results. In N. van der Aa (Ed.), EAEEIE 2023 : 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering. IEEE. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.23919/EAEEIE55804.2023.10181717

 3. Laine, S., & Hakala, I. (2022). Network Capacity Estimators Predicting QoE in HTTP Adaptive Streaming. IEEE Access, 10, 9817-9829. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3145185

 4. Laine, S., Hakala, I., & Myllymäki, M. (2022). Self-directed Learning in Distance Education. In FIE 2022 : Proceedings of the IEEE Frontiers in Education Conference. IEEE. Conference proceedings : Frontiers in Education Conference. https://doi.org/10.1109/fie56618.2022.9962422

 5. Laine, S., Kivikoski, M., Myllymäki, M., Honkanen, R., & Hakala, I. (2022). Self-directed learning readiness : A case of ICT students at Lapland University of Applied Sciences. In F. Lopes, & I. Fonseca (Eds.), EAEEIE 2022 : 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (pp. 122-126). IEEE. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.1109/EAEEIE54893.2022.9820493

 6. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2022). Distance Learning with Hands-on Exercises : Physical Device vs. Simulator. In FIE 2022 : Proceedings of the IEEE Frontiers in Education Conference. IEEE. Conference proceedings : Frontiers in Education Conference. https://doi.org/10.1109/fie56618.2022.9962747

 7. Myllymäki, M., Honkanen, R., & Hakala, I. (2022). Introductory MOOC as Part of Student Admission : Course Evaluation and Development Needs. In F. Lopes, & I. Fonseca (Eds.), EAEEIE 2022 : 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (pp. 46-50). IEEE. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.1109/EAEEIE54893.2022.9820301

 8. Myllymäki, M., Määttälä, J., & Hakala, I. (2021). Business Cooperation - Improving The Working Life Relevance of Higher Education. In D. Maga, & J. Hajek (Eds.), Proceedings of the 30th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2021) (pp. 182-187). IEEE; Czech Technical University in Prague. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.1109/EAEEIE50507.2021.9530854

 9. Honkanen, R., Myllymäki, M., & Hakala, I. (2021). Development of Network Security Education. In D. Maga, & J. Hajek (Eds.), Proceedings of the 30th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2021) (pp. 1-4). IEEE; Czech Technical University in Prague. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.1109/EAEEIE50507.2021.9530896

 10. Laine, S., Myllymäki, M., & Hakala, I. (2021). Raising Awareness of Students’ Self-Directed Learning Readiness (SDLR). In B. Csapó, & J. Uhomoibhi (Eds.), CSEDU 2021 : Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education. Vol. 2 (pp. 324-331). SCITEPRESS - Science and Technology Publications. https://doi.org/10.5220/0010403304390446

 11. Myllymäki, M., Impiö, P., & Hakala, I. (2021). Collaboration network for inspiring children and youth into science, mathematics and technology in Finland. In D. Maga, & J. Hajek (Eds.), Proceedings of the 30th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2021) (pp. 71-75). IEEE; Czech Technical University in Prague. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.1109/EAEEIE50507.2021.9530931

 12. Myllymäki, M., Härmänmaa, T., & Hakala, I. (2019). Evaluation of an Educational Video Production Environment. In P. Z. Zahariev (Ed.), Proceedings of the 29th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2019) (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000466

 13. Havu-Nuutinen, S., Kervinen, A., Uitto, A., Laine, A., Koliseva, A., Pyykkö, L., Impiö, P., & Aittola, T. (2019). Pre-service and in-service teachers’ experiences of inquiry-based primary science teaching : a collaborative team teaching model. Journal of Baltic Science Education, 18(4), 583-594. https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.583

 14. Myllymäki, M.. (2018). Development and evaluation study of a video-based blended education model [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7496-1

 15. Myllymäki, M., Hakala, I., & Härmänmaa, T. (2018). A New Way to Produce Video-Based Learning Material. In H. Thorbergsson, K. Gudmundsson, K. Andersen, & S. Thorsteinsson (Eds.), EAEEIE 2018 : 28th EAEEIE Annual Conference. IEEE. Proceedings of the International Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering. https://doi.org/10.1109/EAEEIE.2018.8534243

 16. Hakala, I I., Myllymäki, M. (2017), SmartCampus -project, Proceedings of the 27th EAEEIE Annual Conference

 17. Hakala, I., Härmänmaa, T., Laine, S., & Myllymäki, M. (2017). How Do Students Blend Their Studies Based on Time and Place?. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 2481-2489). IATED Academy. EDULEARN Proceedings. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1520

 18. Myllymäki, M. (2017, 30.11.2017). Teknologioilla parempaa pedagogiikkaa. Tiedeblogi. https://www.jyu.fi/fi/blogit/tiedeblogi/toimitus/teknologioilla-parempaa-pedagogiikkaa-1

 19. Myllymäki, M., Hakala, I., Härmänmaa, T., & Laine, S. (2017). Flipped Learning Experiment in Video-Based Education. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 2415-2424). IATED Academy. EDULEARN Proceedings. https://doi.org/10.21125/edulearn.2017.1502

 20. Hakala, I., Härmänmaa, T., & Laine, S. (2016). Learning styles module as a part of a virtual campus. In EDUCON 2016 : Proceedings of 2016 IEEE Global Engineering Education Conference (pp. 425-433). IEEE. IEEE Global Engineering Education Conference. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2016.7474588

 21. Hakala, I., Härmänmaa, T., & Laine, S. (2016). On the Students' QoS-Awareness of Video Lectures. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN16 Proceedings. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 1736-1742). IATED Academy. EDULEARN proceedings. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.1347
 22. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2016). From face-to-face to blended learning using ICT. In EDUCON 2016 : Proceedings of 2016 IEEE Global Engineering Education Conference (pp. 409-418). IEEE. IEEE Global Engineering Education Conference. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2016.7474586

 23. Hakala, I., Härmänmaa, T., & Laine, S. (2016). Integrated Virtual CiNetCampus Studies Environment. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN16 Proceedings. 8th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 1297-1306). IATED Academy. EDULEARN proceedings. https://doi.org/10.21125/edulearn.2016.1264

 24. Laine, S., & Hakala, I. (2015). H.264 QoS and Application Performance with Different Streaming Protocols. EAI Endorsed Transactions on Future Intelligent Educational Environments, 2015(3), Article e3. https://doi.org/10.4108/icst.mobimedia.2015.259061

 25. Laine, S., Myllymäki, M., & Hakala, I. (2015). The Role of the Learning Styles in Blended Learning. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 5016-5025). IATED Academy. EDULEARN proceedings.

 26. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2015). Open Badge Concept in Education - Benefits and Challenges. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 5938-5947). IATED Academy. EDULEARN proceedings.

 27. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2015). Open Badges in Companies. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), INTED 2015 Proceedings : 9th International Technology, Education and Development Conference: Madrid, 2nd-4th of March, 2015 (pp. 2135-2140). IATED Academy.
 28. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2014). Video Sharing Application for Educational Use: Usability and Impacts of Participation Modes. In Proceedings of ICETA2014 : 12th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (pp. 343-348). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICETA.2014.7107608

 29. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2014). Open badge factory project consortium. In B. Karaoglan (Ed.), Proceedings of the 25th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2014) (pp. 45-48). Ege University. https://doi.org/10.1109/EAEEIE.2014.6879383

 30. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2014). Open Badges in Higher Education. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 2027-2034). IATED Academy. EDULEARN proceedings. http://library.iated.org/publications/EDULEARN14
 31. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2014). Temporal Differences in Participation Modes in Video-Based Blended Learning Practice. In L. G. Chova, A. L. Martínez, & I. C. Torres (Eds.), EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 2000-2006). IATED Academy. EDULEARN proceedings. http://library.iated.org/publications/EDULEARN14
 32. Myllymäki, M., Penttilä, J., & Hakala, I. (2014). Producing Lecture Videos from Face-to-face Teaching. International Journal of Information and Education Technology, 4(1), 18-24. https://doi.org/10.7763/ijiet.2014.v4.361

 33. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2013). Video-based blended learning practice in master studies. In V. Uskov (Ed.), The proceedings of Iasted international conference web-based education (pp. 872-878). Acta Press. https://doi.org/10.2316/P.2013.792-023

 34. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2013). Ubiquitous Learning Environment Based on Lecture Videos. In L. Gómez-Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Conference proceedings : ICERI2013 : 6th International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 6400-6409). International Association of Technology, Education and Development. ICERI proceedings. https://library.iated.org/view/HAKALA2013UBI

 35. Hakala, I., & Laine, S. (2012). Using WMS Log Files as an Indicator of QoS and Application Performance in On-demand Sreaming Videos. In Proceedings of the 18th IEEE International Conference On Networks (pp. 58-63). IEEE. IEEE International Conference on Networks.

 36. Hakala, I., Laine, S., Myllymäki, M., & Penttilä, J. (2012). The Role of Log Entries in the Quality Control of Video Distribution. In L. Atzori, J. Delgado, & D. Giusto (Eds.), Mobile Multimedia Communications : 7th International ICST Conference, MOBIMEDIA 2011, Calgari, Italy, September 5-7, 2011, Revised Selected Papers (pp. 168-179). Springer. Lecture notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 79. https://doi.org/10.1007/978-3-642-30419-4_15

 37. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2012). Flexible, videobased education model. In 23rd EAEEIE Annual Conference. EAEEIE.

 38. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2012). Choosing Study Mode in Blended Learning. In T. Lapidot (Ed.), ITiCSE'12 : proceedings of the ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education : July 3-5, 2012, Haifa, Israel (pp. 291-296). ACM. Annual Conference on Innovation & Technology in Computer Science Education. https://doi.org/10.1145/2325296.2325365

 39. Hakala, I., Härmänmaa, T., & Myllymäki, M. (2011). CiNetVideo: Video Sharing Application for Educational Use. In T. Welzer-Druzovec, & M. Hoffmann (Eds.), Proceeding of the 22th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (pp. 113-118). University of Maribor.

 40. Hakala, I., Laine, S., & Myllymäki, M. (2011). Learning Styles and Student Performance in Blended Learning. In T. Welzer-Druzovec, & M. Hoffmann (Eds.), Proceeding of the 22th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (pp. 150-155). University of Maribor.

 41. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2011). A Blended Learning Solution and the Impacts on Attendance and Learning Outcomes. International journal of emerging technologies in learning, 6(Special Issue), 42-49. https://doi.org/10.3991/ijet.v6is2.1658
 42. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2011). Blended learning in master studies in mathematical information technology - Impacts on attendance and learning outcomes. In Proceedings of the IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 404-411). IEEE. https://doi.org/10.1109/EDUCON.2011.5773168

 43. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2011). The use of lecture videos: Attendance and student performance. In V. Uskov (Ed.), The proceeding of the 14th International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. IASTED, ACTA-PRESS. https://doi.org/10.2316/p.2011.734-036

 44. Hakala, I., Laine, S., & Myllymäki, M. (2010). Diversification of adult education with the help of video lectures. In 9th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. https://doi.org/10.1109/ithet.2010.5480099

 45. Hakala, I., Laine, S., & Myllymäki, M. (2010). Enquiry into cooperation between master's it programme and companies. Electronics and electrical engineering, 102(6), 143-146.
 46. Hakala, I., Laine, S., & Myllymäki, M. (2010). The effect of lecture videos on participation in teaching. In Web-based Education 2010. https://doi.org/10.2316/p.2010.688-046

 47. Laine, S., Myllymäki, M., & Hakala, I. (2010). Learning styles and the use of lecture videos in adult education. Electronics and electrical engineering, 102(6), 35-38.

 48. Myllymäki, M., & Hakala, I. (2010). Impacts of video lectures on learning outcomes. In Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010) (pp. 316-319). https://doi.org/10.1115/1.859902.paper244

 49. Myllymäki, M., Laine, S., & Hakala, I. (2010). The motivation for video viewing in blended learning. In International Technology, Education and Development Conference (INTED2010).

 50. Hakala, I., Myllymäki, M., Penttilä, J., & Laine, S. (2009). The effect of time and place depence when utilizing video lectures. In Proceedings of the 20th EAEEIE annual conference on innovation in education for electrical and information engineering.

 51. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2008). Quality management for mathematical information technology teaching at the Kokkola University Consortium Chydenius. In Proceedings of the 19th EAEEIE annual conference on innovation in education for electrical and information engineering. https://doi.org/10.1109/eaeeie.2008.4610189

 52. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2007). Developing the usability of video lectures. In Proceedings of the 18th EAEEIE annual conference on innovation in education for electrical and information engineering.

 53. Hakala, I., & Myllymäki, M. (2007). Video lectures alongside with contact teaching. In Proceedings of the 18th EAEEIE annual conference on innovation in education for electrical and information engineering.

 54. Hakala, I. & Myllymäki, M.. (2006). Experiences and impacts of the use of video lectures. Proceedings of the 17th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering.https://www.researchgate.net/publication/280941243

 55. Kleimola, R., Leppisaari, I., Impiö, P. & Hakala, I. (2006). Reflections on the possibilities and challenges of mobile guidance in the context of international internship. Proceedings of the IADIS International conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age.https://www.researchgate.net/publication/263620477

 56. Hakala, I., Impiö, P., & Myllymäki, M. (2005). The use of animations to support computer science teaching. In Proceedings of the 16th EAEEIE annual conference on innovation in education for electrical and information engineering.

 57. Hakala, I., Impiö, P. & Myllymäki, M.. (2004). The role of the learning environment in the education network. Proceedings of the 15th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, Bulgaria, 27th-29th May 2004.https://www.researchgate.net/publication/259678339

 58. Hakala, I., Impiö, P., & Myllymäki, M. (2004). The use and production of video lectures in the Chydenius Institute's master programmes. In Proceedings of the 15th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, Bulgaria, 27th - 29th May 2004.https://www.researchgate.net/publication/259679159

 59. Hakala, I. (2003). The Production and Examples of the CD-ROM, DVD and Media Server Materials for Students. Proceedings of the EAEEIE 2003 Conference, Gdansk, Poland 16th-18th June 2003.