Projektit

Tietotekniikan yksikkö on aktiivisesti mukana alueellisessa kehittämistoiminnassa yhteistyössä teollisuuden, alueen yritysten ja kehittämisorganisaatioden kanssa. Yksikkö pystyy toimittamaan teknisiä projektisuunnitelmia ja toteutuksia sekä tuotteistettuja tilauspohjaisia palveluita. ICT-alan teknologioiden kehittymistä ja mahdollisuuksia edistetään tukemalla ja auttamalla tieto- ja viestintätekniikkayrityksiä kehittämään palvelujaan ja muiden teollisuudenalojen yrityksiä hyödyntämään ICT:tä tehokkaammin.

ICT-yksiköllä on kattava kokemus projektitoiminnasta.Yksikkö on osallistunut alueellisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, ja tällä hetkellä noin 60% yksikön rahoituksesta tulee hanketoiminnasta.

Täältä löydät ajan tasalla olevaa tietoa nykyisistä projekteistamme.

Aktiiviset projektit


Päättyneet projektit