LoRE

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan liitto

LoRE-projektissa on tavoitteena, aikaansaada digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin, jota tullaan ensivaiheessa pilotoimaan ympäristöviranomaisten seurannan tarpeisiin. Konseptia tullaan myöhemmin hyödyntämään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan ympäristön monitorointiratkaisuissa.

Hyvin helposti asennettavan ja laajalle ulottuvan monitorointiverkon tuottaman tieto tukee vähähiilisempiä toimintatapojen kehittämistä hyödyntämällä uusimpia pitkän kantaman langattomia teknologioita. Järjestelmän tavoitteena on tuottaa rikkaampaa reaaliaikaista informaatiota suuremmalta alueelta (useiden kymmenien, jopa satojen neliökilometrien) keräten kaikki informaatio keskitetysti samaan systeemiin, jolloin niiden keskinäiset vaikutukset ovat suoraan vertailtavissa. Projektissa on tarkoituksena hyödyntää tiedonsiirrossa uusia pitkän radiokantaman mahdollistamia tekniikoita, joista esimerkiksi LoRa-teknologia on varteenotettava vaihtoehto. Digitalisaatioon siirtymisessä oleellista on tiedonsiirron kustannustehokkuus, myös pitkällä tähtäimellä.

Onnistuneiden pilotointien suorittaminen projektissa vaatii tietämyksien yhdistämistä eri toimialoilta ja onnistuneiden pilotointien avulla saadaan järjestelmän vahvuudet ja edut tuotua asiakkaiden ja viranomaisten tietoisuuteen. Onnistuneet pilotoinnit mahdollistavat uuden järjestelmän hyväksymisen yleisellä tasolla käyväksi mittausjärjestelmäksi ja sitä kautta myös mahdollisen kaupallistamisen.

Tavoitteet

 • Hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ympäristön monitoroinnissa
 • Luoda laajan alueen kattava ympäristön monitorointijärjestelmä uusimpia langattomia teknologioita hyödyntäen
 • Parantaa ympäristön monitoroinnin kustannus- ja energiatehokkuutta ja tukea vähähiilisyyttä
 • Mahdollistaa ympäristössä tehtävien toiminnan paremman seurannan
 • Tuottaa rikkaampaa mittausaineistoa jatkuvatoimisesti laajemmalta alueelta
 • Luoda monitorointiratkaisu laajan alueen ympäristön mittauksen toteuttamiseen joka on viranomaisten ja yritysten (esim. prosessi- ja kaivosteollisuus) hyödynnettävissä

Projektin tuloksena syntyy laajalla alueella toimiva monitorointiratkaisu, joka kasvattaa energia- ja kustannustehokkuutta ja käytettävä konseptimalli luo uusia toimintatapoja, jotka tukevat vähähiilisyyttä (esimerkiksi vähentäen matkustusta mittauspaikoille ja samalla poistamalla mittaajien ylimääräisiä työvaiheita säästäen aikaa ja resursseja). Monitorointijärjestelmä hyödyntää uusimpia langattomia teknologioita ja kokonaisuutena luodaan geneerinen ratkaisu, joka on viranomaisten ja yritysten (esim. prosessi- ja kaivosteollisuus) hyödynnettävissä. Projektin päätyttyä ratkaisu on käytännössä välittömästi siirrettävissä tai sovellettavissa, minne päin tahansa Suomea tai jopa koko maailmaa.

Projektin tuloksena

 • Luodaan monitorointiratkaisu, jonka käyttö alentaa mittauksista aiheutuvia kustannuksia ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta nykyisiin menetelmiin verrattuna
 • Tuotetaan reaaliaikaisia mittauksia laajalta alueelta ympäristön tilasta valvonnan ja päätöksenteon tueksi
 • Saadaan tietoa ympäristön monitoroinnin nykytilasta
 • Antaa alueen hallinnoijalle mahdollisuuden huomata ja reagoida ongelmatilanteisiin välittömästi
 • Saadaan uutta käytännön tietoa uusien radioteknologioiden toimivuudesta haastavissa sääolosuhteissa sekä etäällä tietoliikenneinfrastruktuurista
 • Saadaan pilotoitua teknologiaa, jota voidaan soveltaa esim. prosessi- ja kaivosteollisuudessa

Hankkeen projektipäällikkö

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Hankkeen vastaava johtaja

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Timo Hongell, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434
lore-raportti.pdf pdf (2 MB)
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Pohjanmaan liitto