Tutkintorakenne

Kokkolan yliopistokeskuksessa voit suorittaa filosofian maisterin tutkinnon pääaineena tietojenkäsittelytiede työn ohessa opiskellen. Koulutus kestää pohjakoulutuksesta riippuen noin 3 vuotta.

Opintosuuntanamme on Tietojenkäsittelytiede sisältäen Älykkäiden IoT-järjestelmien (entisen Sensoriverkkojen) -moduulin. Filosofian maisterin tutkinnon opiskelijoille myöntää Jyväskylän yliopisto.

Älykkäät IoT-järjestelmät

Langattomat sensoriverkot koostuvat tyypillisesti joukosta ympäristöään havainnoivia vähävirtaisia laitteita, jotka kykenevät käsittelemään ja välittämään langattomasti kerättyä informaatiota. Langattomien sensoriverkkojen avulla voidaan luoda huomaamattomia siltoja fyysisesti havainnoitavan ja digitaalisen maailman välille. Toimintaympäristön havainnoinnin lisäksi sensoriverkot myös ohjaavat eri laitteiden toimintaa kerätyn datan käsittelyn ja analysoinnin perusteella. Langattomassa sensoriverkkoteknologiassa yhdistyvät anturiteknologia, elektroniset piirit, sulautettu ohjelmointi, tietoliikenne, mittausteknologia, datan käsittely ja analysointi sekä hajautettu tietojenkäsittely. Opinnot antavat opiskelijalle syvällisen osaamisen aihealueen keskeisiin menetelmiin ja teknologioihin sekä valmiudet sensoriverkkojen soveltamiseen ja tutkimuksen seuraamiseen.

Langattoman sensoriverkkoteknologian sovellusmahdollisuudet ovat erittäin laajat ja niiden markkinat ovat jatkuvassa kasvussa. Tyypillisiä sovellusalueita ovat muun muassa ympäristön monitorointi, teollisuuden ja liikenteen mittaus- ja ohjausjärjestelmät, hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja erilaiset rakennuksiin ja kiinteistöihin liittyvät sovelluskohteet.

Älykkäissä sensoriverkoissa hyödynnettäviä pieniä laitteita voidaan soveltaa myös koulutusteknologisina ratkaisuina opetuksen yhteydessä. Älykkäiden mittalaitteiden avulla voidaan kerätä todellisesta maailmasta monipuolista havaintoaineistoa käsiteltäväksi opetuksen yhteydessä ja näin havainnollistaa erilaisia ympäristön ilmiöitä. Halutessasi voit tietotekniikan maisteriopintojesi yhteydessä tarkastella sensoriverkkojen soveltamista koulutusteknologisina ratkaisuina mm. aiheeseen liittyvän kurssin, projektiopintojen, laboratoriotöiden ja opinnäytetyön yhteydessä.

Sovellettavuus

Esineiden internettiin sisältyvät sensoriverkot koostuvat keskenään langattomasti kommunikoivista älykkäistä pienistä laitteista, joihin liitetyt sensorit aistivat erilaisia ympäristön tai kohteen ominaisuuksia. Sensoreiden aistimia tietoja voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteydessä langattomien sensoriverkkojen avulla etsitään ratkaisuja esimerkiksi kestävään luonnonvarojen käyttöön, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, terveyden ja hyvinvoinnin tueksi, kiinteistöjen rakenteiden elinkaaren seuraamiseen ja luonnontieteellisten ja teknisten asioiden demonstroimiseen opetuksessa. Sovellusaloja on myös monia muita. Sensoriverkkojen monipuolisten sovellusmahdollisuuksien ansioista sinulla voi olla mahdollisuus yhdistää koulutuksesta saatavaa osaamista aiempaan opiskelu- ja työhistorian yhteydessä kertyneeseen osaamiseen. Koulutus sopii hyvin myös tietotekniikan opettamisesta tai koulutukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä kiinnostuneelle.

Koulutuksen tavoitteena on oppia aihealueen keskeiset menetelmät ja teknologiat sekä saada riittävät valmiudet langattomien sensoriverkkojen tutkimuksen seuraamiseen ja alaan liittyvien teknologioiden soveltamiseen eri sovellusalueille. Halutessasi voit suunnata opintojasi antamaan valmiuksia sensoriteknologioiden soveltamiseen opetustoiminnan yhteyteen. Valinnaisuuden ansiosta sinulla on halutessasi mahdollisuus laajentaa osaamistasi koulutusteknologian ja tietotekniikan alalla Jyväskylän tarjonnan huomioiden.

Jos sinulla on suoritettuna pedagogiset opinnot, tutkinto antaa kelpoisuuden eri kouluasteiden opettajan tehtäviin.

OPS lukuvuosille 2024 - 2028 FM-tutkintorakenne (OT, Älykkäät IoT-järjestelmät)