Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus

Joustavaa opiskelua

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit opiskella tietotekniikkaa pohjakoulutuksestasi riippumatta. Tarjolla on opintoja aina perusopinnoista maisterin tutkintoon saakka. Tietotekniikan opinnot on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista etänä ja työn ohessa. Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen. Tarjoamme kaiken opetuksen verkon kautta videotallenteina, jolloin niitä voidaan katsella itselle sopivana ajankohtana.

Opintojen tukena käytetään www-pohjaista oppimisympäristöä, josta löytyvät kaikki opiskeluun ja tiedotukseen liittyvät asiat. Näin ollen opiskelussa tarvittaviin tietoihin on pääsy aina, kun internet-yhteys on käytössä. Myös kurssien tenttiminen on mahdollista muualla kuin Kokkolassa.

Opiskelijaryhmämme ovat pieniä, mikä mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja luennoitsijoiden välillä. Jokainen opiskelijamme saa aina halutessaan henkilökohtaista opinto-ohjausta, ja kaikille laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät kuten ajankäyttömahdollisuudet.

Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus pohjaa Kokkolan yliopistokeskuksessa tehtävään korkeatasoiseen alan tutkimukseen.

Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikkaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen!