Palvelut

Tarjoamme koko osaamisalaamme liittyen ratkaisuja ja yliopistollista asiantuntijapalvelua PK-yritysten, suuryritysten (esim. tehdas- ja kaivosympäristöt) ja julkisten toimijoiden (mm. vesilaitokset, kaupungit ja kunnat, ELY) käyttöön ensisijaisesti seuraavissa toimintamuodoissa: konsultaatio, kehitysprojektit (proof of concept -tyylisen kokonaisuuden toteuttaminen asiakkaan kanssa) ja laajemmat TKI-projektit. Tarvittaessa voimme räätälöidä osaamisemme pohjalta myös tilauspalveluja.

Ohessa on esitetty joitakin keskeisiä palvelujamme. Tarkemmin voit tututua osaamiseemme tutkimusaloista ja projektitoiminnastamme kertovilla sivuilla.