SmartHome4E

EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Kokkolan kaupunki

SmartHome4E-hankkeessa pyritään hakemaan tuottavuushyötyjä uudenlaisen IoT-teknologian mahdollistamilla työskentelytapamuutoksilla sosiaali- ja terveyshuoltopalveluihin. Hankkeen toteuttaminen koostuu kahdesta itsenäisestä osiosta, jotka integroituvat toisiinsa muodostaen näin suuremman kokonaisuuden (SmartHome4E-konsepti). Hankkeen eri asioita yhteen keräävänä asiana toimii asiakkaan käyttöliittymä, jota myös hoitohenkilökunta, vanhus kuin tämän omaisetkin voivat käyttää.

Projektin tavoitteet

  • Kehittää älykäs kodin monitorointijärjestelmä vanhusten huollon tarpeisiin
  • Ottaa käyttöön uudenlainen SmartHome4E-palvelualusta tarjoamaan vireyttä ja toimintakykyä tukevia palveluita sekä asukkaan omaisten tueksi ja vastuuttamiseksi
  • Luoda uudenlainen toimintakonsepti ikääntyvien ihmisten kotona asumisen tueksi turvaten heidän terveyttä ja toimintakykyä aktivoivan virikkeellisen tarjonnan avulla

Projektin tulokset

  • SmartHome4E-palvelualustan avulla pystytään tarjoamaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajille työkalu ennakoivan hoitotyön tueksi.
  • Ikäihmisten tarpeisiin voidaan vastata nykyistä aikaisemmin mahdollistaen samalla heidän itsenäinen, toimintakykyinen ja turvallinen kotona asuminen pidempään.
  • Ikäihmisen ja hänen omaisten turvallisuuden tunnetta pystytään lisäämään kodin monitoroinnin ja etäyhteydenpidon avulla.

Hankkeen projektipäällikkö

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Hankkeen vastaava johtaja

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434
EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Kokkolan kaupunki