Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434
 • DiVes
  Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä
 • LoRE
  Digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin
 • RUOSTE
  Rakennusalalle uutta osaamista ja teknologiaa
 • SmartHome4E
  Haetaan tuottavuushyötyjä uudenlaisen IoT-teknologian mahdollistamilla työskentelytapamuutoksilla sosiaali- ja terveyshuoltopalveluihin
 • YMPYRÄ
  Ympyrä - Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä
 • Älykäs ja kestävä asuminen
  Hanke kehittää digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja ja älykästä teknologiaa asuntorakentamisen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa.
 • Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä
  Hankkeessa keskitytään soveltamaan kyberfyysisten systeemien peruselementtejä, IoT-teknologioita ja sensoriverkkoratkaisuja sekä tekoälyä, elinkeinoelämän tarpeisiin, kehittämään dataan perustuvia innovatiivisia toimintoja tehostavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tuottavuuden ja lisäävät kilpailukykyä.
 • DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella
  DustSense-hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä pölyn monitorointiratkaisuja.
 • IoT-oppimisympäristö
  Hanke keskittyy kehittämään ammatillisen toisen asteen koulutuksen opetusta ja oppimateriaaleja IoT-teknologian avulla pyrkien lisäämään eri alojen opiskelijoiden ymmärrystä ja taitoja IoT-ratkaisujen soveltamisessa.