Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Keskeisin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muoto on aktiivinen hanketoiminta, jonka avulla tutkimusta sovelletaan ja siirretään elinkeinoelämän tarpeisiin. Yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan kanssa on vahvaa, mikä näkyy monissa tutkimuskumppanuuksissa. ICT-alan teknologioiden kehittymistä ja mahdollisuuksia edistetään tukemalla ja auttamalla tieto- ja viestintätekniikkayrityksiä kehittämään palveluitaan, ja muiden teollisuudenalojen yrityksiä hyödyntämään ICT:tä tehokkaammin.

Vaikka meille erilaiset tutkimus- ja kehityshankkeet ovat luonnollinen toimintamuoto, tarjoamme hankkeissa syntynyttä osaamista ja digitaalisuutta hyödyntäviä ratkaisuja myös yritysten tarpeisiin räätälöityinä palveluina.

Informaatioteknologian yksikkö osallistuu myös vahvasti erilaisiin verkostoihin, joissa edistetään yhteiskunnan digitalisaatiota.