Opintojärjestelyt

Joustavasti työn ohessa

Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opiskelua, jonka järjestämisessä käytetään hyväksi tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia. Teemme jatkuvasti kehitystyötä, jotta opetusjärjestelyt vastaisivat mahdollisimman hyvin aikuisen, työssäkäyvän opiskelijan tarpeita.

Opiskeluun liittyvät työharjoittelu, projektityöt ja pro gradu (opinnäytetyö) pyritään integroimaan opiskelijan työnantajan omiin kehitysprojekteihin mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökohtaisessa opinto-ohjauksessa tehdään jokaiselle yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon paitsi opiskelijan aiemmat opinnot, myös elämäntilanne ja ajankäyttömahdollisuudet.

Luentojärjestelyt

Voit suorittaa tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelman opinnot työn ohella monimuoto-opiskeluna täysin etäopintoina. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius pystyy tarjoamaan sinulle joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen koulutusteknologioita hyödyntämällä. Opetukseen osallistutaan CiNetCampus-videojulkaisujärjestelmän kautta. Luennot ovat tallenteita, jolloin niitä on mahdollisuus katsoa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Lisäksi videotallenteet tarjoavat erinomaisen tavan kerrata jo opittuja asioita. Luentovideot yhdessä oppimisalustan ja etäohjauksen kanssa mahdollistavat etäopiskelun.

Teemme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyötä luentojärjestelyihin liittyvien teknologioiden ja käytänteiden parantamiseksi, jotta opetukseen osallistuminen olisi mahdollisimman joustavaa.

Tentit

Pääasiassa kurssit suoritetaan muilla suoritustavoilla kuin tenteillä. Mikäli suoritustapana on kuitenkin tentti, tenttiminen on erikseen sopimalla mahdollista järjestää muualla kuin Kokkolassa.

Muut opintoasiat

Opintoihin liittyvissä tiedotusasioissa käytetään pääsääntöisesti www-pohjaista Open LMS -oppimisympäristöä. Jokaisella kurssilla on ympäristössä myös oma työtilansa. Näin ollen opiskelussa tarvittaviin tietoihin ja oppimateriaaleihin on pääsy aina, kun internet-yhteys on käytössä.