HAVINA

EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten tarpeisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoihin liittyvien palveluiden sekä itseohjautuvaa opiskelua ja yhteisöllistä oppimista tukevien palvelujen suunnittelua ja toteuttamista pilvipalveluratkaisuna. Jotta tällainen kehitystyö olisi mahdollista, hankkeessa selvitetään ja määritetään, millaisia erityistarpeita hajautetussa virtuaalinen oppimisympäristössä tapahtuvaan koulutukseen liittyy koulutusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden näkökulmista. Selvitystyön yhteydessä kartoitetaan myös, millaisia itseohjautuvaa opiskelua, yhteisöllistä oppimista ja videomuotoista oppimateriaalituotantoa koskevia erityistarpeita hajautetussa virtuaalisessa oppimisympäristössä nousee esiin.

Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia käytänteitä. Toteutettujen pilotointien tuloksia arvioidaan ja analysoidaan ja tulokset huomioidaan ympäristön toteutuksessa. Hankkeen tulosten levittämiseksi ja kehitystyön tueksi järjestetään koulutusorganisaatioille ja yrityksille suunnattuja työpajoja.

Tavoitteet

 • Määrittää, suunnitella ja toteuttaa hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja yritysten tarpeisiin
  • Selvittää ja määrittää yritysten ja koulutusorganisaatioiden erityistarpeet
  • Määrittää, suunnitella ja toteuttaa itseohjautuvaa opiskelua tukevat ratkaisumallit ja palvelut
  • Määrittää, suunnitella ja toteuttaa yhteisöllistä oppimista tukevat ratkaisumallit ja palvelut
  • Suunnitella ja toteuttaa videoihin liittyvät palvelut
 • Kehittää ja pilotoida hajautettuun virtuaaliseen oppimisympäristöön soveltuvia pedagogisia käytänteitä
 • Arvioida ja analysoida toteutettujen pilottikohteiden tuloksia ja huomioida ne toteutuksessa
 • Toteuttaa työpajoja hankkeen tulosten levittämiseksi sekä kehitystyön tueksi

Tulokset

Projektin tuloksena syntyy:

 • innovatiivinen, hajautettu, yhteisöllistä työskentelyä tukeva virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee ajan ja paikan suhteen joustavaa opetukseen osallistumista ja opetuksen toteuttamista, ja mahdollistaa tehokkaan oppimisanalytiikan opiskelijoiden itseohjautuvuuden tueksi.
 • osaamista ja tietotaitoa siirtyy yritys ja organisaatiomaailmaan.
 • parantunut tietoisuus koulutukseen liittyvistä haasteista ja tarpeista, joita eri koulutuskonteksteissa on liittyen virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvaan koulutuksen järjestämiseen.
 • koulutusorganisaatioille parantuneet, kilpailukykyiset ja innovatiiviset ratkaisut joustavan koulutuksen järjestämiselle
 • parantuneet edellytykset koulutuspalveluja tarjoavien mikro- ja pk-yritysten koulutustarjonnan laajentamiselle
 • eri koulutuskonteksteihin soveltuvia spesifejä pilvipohjaisia palveluja.
 • pedagogisia ratkaisuja, jotka liittyvät yrityskoulutusten toteuttamiseen hajautetussa virtuaalisessa ympäristössä, yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamiseen etäopetuksena ja virtuaalisen ympäristön analytiikan tulosten hyödyntämiseen.
 • tietoa ja kokemuksia oppimisanalytiikan vaatimista ratkaisuista ja hyödyntämismahdollisuuksista virtuaalisten oppimisympäristöjen yhteydessä.
 • tietoa oppimisympäristön vaikutuksista mm. kestävän kehityksen näkökulmasta ja tietoa sukupuolen ja sosioekonomisen aseman vaikutuksista ympäristössä hyödyntämisen yhteydessä.

Hankkeen projektipäällikkö

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Hankkeen vastaava johtaja

Mikko Myllymäki, tutkimuskoordinaattori

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
412
EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki