Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418
 • DiVes
  Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä
 • DUDE
  Hankkeen osassa mahdollistetaan työttömien ja alaa vaihtavien korkeakoulutettujen osallistuminen sellaisiin työprojekteihin
 • HANKO
  Tavoitteena kehittää toimintamalli T&K-hankkeiden tulosten siirtämiseksi jatkuvaa oppimista tukevaksi koulutusmateriaaliksi
 • HAVINA
  Suunnitellaan ja toteutetaan hajautettu virtuaalinen oppimisympäristö koulutusorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden sekä yritysten tarpeisiin
 • ICT-alan rekrytointiselvitys
  ICT-alan rekrytointiin liittyviä asioita tarkasteleva AKKE-rahoitteinen hanke
 • LIoT
  Alueellinen IoT Living lab ympäristö
 • LoRE
  Digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin
 • SINNE
  The aim of the project is to demonstrate, pilot and study intelligent, scalable, air quality and noise measuring system
 • SmartCampus
  SmartCampus on virtuaalinen ja älykäs koulutusratkaisu
 • SmartHome4E
  Haetaan tuottavuushyötyjä uudenlaisen IoT-teknologian mahdollistamilla työskentelytapamuutoksilla sosiaali- ja terveyshuoltopalveluihin
 • TEHO
  Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi
 • WinIT
  Tavoitteena lisätä ICT-alan korkeakoulutuksen houkuttelevuutta naisten näkökulmasta
 • YMPYRÄ
  Ympyrä - Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä
 • Älykäs ja kestävä asuminen
  Hanke kehittää digitalisaation mahdollistamia ratkaisuja ja älykästä teknologiaa asuntorakentamisen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa.
 • Datasta tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä
  Hankkeessa keskitytään soveltamaan kyberfyysisten systeemien peruselementtejä, IoT-teknologioita ja sensoriverkkoratkaisuja sekä tekoälyä, elinkeinoelämän tarpeisiin, kehittämään dataan perustuvia innovatiivisia toimintoja tehostavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat paremman tuottavuuden ja lisäävät kilpailukykyä.
 • DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella
  DustSense-hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä pölyn monitorointiratkaisuja.
 • HATTU - Hankkeesta tuotteeksi
  HATTU-hanke kehittää toimintamallia, jolla TKI-hankkeiden tuloksia voidaan viedä pidemmälle kaupallistamiseen asti.
 • IoT-oppimisympäristö
  Hanke keskittyy kehittämään ammatillisen toisen asteen koulutuksen opetusta ja oppimateriaaleja IoT-teknologian avulla pyrkien lisäämään eri alojen opiskelijoiden ymmärrystä ja taitoja IoT-ratkaisujen soveltamisessa.
 • Laatua etäopiskeluun
  Hankkeessa kehitetään koulutusympäristöissä tunnistettuja kehityskohteita. Näitä ovat mm. opetuksen interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia aineistoja käyttäen. Virtuaalisessa ympäristössä kertyvää opiskeludataa voidaan lisäksi hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin jatkojalostamalla dataa eri tarpeisiin.
 • TAKOMO
  TAKOMO-hankkeessa toteutetaan ja kehitetään kokonaisvaltaisia älykkäitä ympäristömonitorointiratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. Hankkeessa toteutettavien monitorointien avulla mahdollistetaan päästöjen reaaliaikainen seuranta ja niiden vähentäminen.
 • Teollisuuden Big data
  Teollisuuden Big data on Kokkolan ekosysteemisopimuksella rahoitettu hanke, jossa pilotoidaan tekoälyteknologioiden mahdollisuuksia teollisuusprosesseissa