Mihin valmistumisen jälkeen?

Tietojenkäsittelytieteen maisterit sijoittuvat työelämässä erilaisiin suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yksityisen tai julkisen sektorin palvelukseen. Maistereita toimii myös yliopistonopettajina.

Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat erilaiset kehitys- ja ylläpitotehtävät ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa. Tietotekniikan päälliköt toimivat mm. kehitystehtävissä, projekti- ja järjestelmävastuussa sekä tietohallinnon ja tietoturvallisuuden johtotehtävissä.

Työpaikat

IT-alan tuotantopuolella maistereita työllistävät tietotekniikan palveluyritykset, esimerkiksi ohjelmistotalot, tietojenkäsittelypalvelut ja tietoliikenneoperaattorit.

Työpaikkoja löytyy myös tietotekniikkaa käyttävistä organisaatioista ja yrityksistä. Kyseeseen tulevat julkiselta sektorilta esimerkiksi virastojen ja oppilaitosten atk-keskukset ja tietotekniikkaosastot. Yksityisellä sektorilla työllistävät mm. pankkien, vakuutusyritysten, kaupan ja teollisuusyritysten atk-osastot tai vastaavat.

(Lähde: Ammattinetti)

Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?

Jatko-opiskelu

Maisteriksi valmistumisen jälkeen voit myös suorittaa jatko-opintoja ja tähdätä joko lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

Lisätietoa jatko-opinnoista ja tutkijakoulusta Jyväskylän yliopiston sivuilla.