LIoT

EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Keski-Pohjanmaan liitto KOSEK Kokkola

Projekti edistää asioiden ja esineiden internetiin liittyvän toiminnan leviämistä alueella uutena liiketoimintana sekä nykyisen toiminnan tehostamisessa. Tiedon levittämiseen ja mahdollisuuksien esittämiseen ja havainnollistamiseen projektin kohderyhmälle toteutetaan projektissa Living Lab-tyylinen IoT demoympäristö, jonne rakentuu eritasoisia esimerkkiteknologioita ja malleja IoT-konsepteista havainnollistamaan yritysten tiedon, ohjelmien, laitteiden ja ihmisten verkottumisen mahdollisuuksia.Kokkolan yliopistokeskus Chydenius rakentaa ainutlaatuista teknologia- ja pilotointiympäristöä, jossa yritykset ja tutkimusosapuolet voivat yhdessä kokeilla ja kehittää uusia teollisen internetin esineiden internetin (IoT)ratkaisuja. Tavoitteena on edistää erityisesti Keski-Pohjanmaan alueen yritysten teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä, liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisäämällä tietoutta mahdollisuuksista saadaan yrityksissä aktivoitua uusia liiketoimintaideoita oman toiminnan tehostamiseen sekä myös oman IoT-liiketoiminnan aloittamiseen. Living Lab tyylinen demoympäristö mahdollistaa yrityksille myös konkreettisten pilottien toteuttamisen yrityksistä nousseiden ideoiden ja tarpeiden pohjalta. Projektissa pyritään verkottumaan alueellisiin sekä kansainvälisiin IoT toimijoihin B2B yhteistyön ja osaamisen kasvattamiseksi ja IoT-liiketoiminnan levittämiseksi alueelle.

Tukemalla asioiden internetin mukanaan tuomia uusien teknologioiden ja toimintatapojen integrointia voitaisiinkin löytää uusien teknologioiden mahdollistavia luovia keinoja tehokkuuden ja kilpailuedun parantamiseen.

Hankkeen projektipäällikkö

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Hankkeen vastaava johtaja

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
433A
EAKR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Keski-Pohjanmaan liitto KOSEK Kokkola