22.11.2017

LIoT

LIoT - Istumisen seuraaminen teknologian avulla

Projektissa toteutettiin IoT-sovellutus puettavan teknologian kategoriaan, eli ns. wearables-kategoriaan. Idea sovelluksen kehittämiseen oli lähtöisin paikalliselta terveysteknologian yritykseltä. Viimeisimpien tutkimustietojen mukaan päivittäinen liiallinen ja pitkäkestoinen istuminen on yhteydessä ennenaikaiseen kuolemanriskiin!

Sovellus koostuu estimoten bluetooth beacon tuotteesta, joka on patteritoiminen, useita eri sensoreita sisältävä bluetooth-majakka. Se pystyy toimimaan useita vuosia patteritoimisesti, käyttäen Bluetooth Low Energy protokollaa mm. lämpötila, kosteus, kiihtyvyys ja valoisuustiedon lähettämiseen lähistöllä oleviin Bluetooth laitteisiin. Estimote majakkaan on ohjelmoitu muun muassa kiihtyvyysanturidatan lähetys, joka voidaan vastaanottaa ja näyttää sekunnin välein kännykässä. Tästä datasta voidaan reaaliaikaisesti havainnoida esimerkiksi majakan kantajan asento, kun majakka on taskussa. Data lähetetään pilotoidussa ratkaisussa edelleen Cinet Cloud pilvipalveluun, jossa voidaan seurata ja analysoida henkilön päivittäisen istumisen määrää pitkältäkin aikaväliltä.

Käyttämällä bluetooth-majakkaa jossakin toisessa yhteydessä, esim. tuotantolaitoksen koneissa voitaisiin tuottaa niiden toimintaan liittyvää liiketoimintaa ohjaavaa dataa.