DustSense - Älykäs pölynvalvonta teollisuusalueella

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Kokkolan kaupunki

Pölyäminen heikentää ilmanlaatua ja voi aiheuttaa terveys- ja ympäristöongelmia. Pitkäaikainen altistuminen hiukkasille on erityisen haitallista terveydelle. Luonnossa pöly taas voi saastuttaa vesistöjä ja maaperää. Lisäksi pöly aiheuttaa haasteita myös koneille ja laitteille. Pölyämisen tunnistaminen ja hallitseminen on avainasemassa sen aiheuttamien ongelmien ehkäisyssä.

DustSense-hankkeessa pyritään parantamaan pölyn monitorointia teollisuusalueella kehittämällä sensoriverkkoihin ja IoT-teknologioihin perustuvia älykkäitä pölyn monitorointiratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Kokkolan suurteollisuusalue KIP:n pölyämistä ja tarjota alueen toimijoille monipuolisia monitorointiratkaisuja, jotka mahdollistavat pölyämisen tunnistamisen ja seuraamisen reaaliaikaisesti ja jatkuvatoimisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa kohdennettujen mittausten toteuttamista yritysten spesifeihin tarpeisiin, sekä toisaalta pölytasojen mittaamista koko teollisuusalueelta. Koko teollisuusalueen tasolla pölyn monitorointi, edellyttää alueen kattavaa staattisten mittauspisteiden verkkoa ja mittauspisteiden paikallisten sääolotietojen keräämistä. Teollisuusalueen pölyämisten kartoittamiseksi voidaan pilotoida myös innovatiivisia ratkaisuja kuten liikkuvia pölyn kerääjiä. Hankkeen tuloksena yritykset saavat spesifeihin pölyämisen seurannan tarpeisiinsa nykyaikaisia älykkäitä ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimet pölyämisen hallitsemiseksi ja estämiseksi.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:
  • Selvittää pölyämiseen liittyviä tekijöitä ja tarpeita KIP:n teollisuusalueella.

  • Toteuttaa koko tehdasalueen kattava verkko kiinteistä pölynmittauspisteistä ja pilotoida myös mobiilimittausta.

  • Luoda yritysten spesifeihin tarpeisiin pölynmonitorointijärjestelmiä, jotka varoittavat pitoisuuksien noususta.

  • Mahdollistaa yrityksille oman pölydatansa hyödyntäminen päätöksenteon tukena.

  • Nostaa teollisuusalueen imagoa ja vahvistaa yhteisöjen ja yritysten välisiä suhteita mahdollistamalla pölyongelmaan liittyvää aktiivista vastuunottoa.

  • Lisätä tietoisuutta digitaalisista pölyämisen monitoroinnin ratkaisuista.

Hankkeen projektipäällikkö

Timo Hongell, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Mira Hästbacka, koordinaattori

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
437

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Rony Leppänen, projektitutkija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti

Jari Luomala, projektitutkija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
432B
Euroopan unionin osarahoittama 2023 Kokkolan kaupunki