Rony Leppänen, projektitutkija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
  • YMPYRÄ
    Ympyrä - Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä